Visionary Circle with professor dr. Rob de Wijk, geopolitical and geoeconomic developments

21 mei 2024

Prof. Dr. Rob de Wijk, Founder en Non-Executive Directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) zal een uitgebreide analyse bieden van de huidige geopolitieke trends en dialoog stimuleren over de gevolgen van deze geopolitieke werkelijkheden voor uw bedrijf.

  • Small-scale Board of Directors meeting
  • Open dialogue by means of the Chatham House Rule

Prof. dr. Rob de Wijk, HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies)

Inschrijven
speaker
Prof. dr. Rob de Wijk

Professor International Relations

Prof. dr. R. (Rob) de Wijk is de non-executive director van het ‘Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS)’. Het centrum is door Rob de Wijk opgericht op 1 februari 2007. Het centrum richt zich op nationale en internationale veiligheid, inclusief terrorisme en defensie.

Sinds 2000 is hij tevens hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheid aan de Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden.

Van 2012 tot 2015 was De Wijk ook directeur van “The Hague Security Delta” (HSD), en van 2015 tot 2017 strategisch adviseur.

Rob de Wijk heeft verschillende nevenfuncties: lid strategiegroep Roadmap Next Economy, lid van de ‘Strategic Advisors Group’ van ‘The Atlantic Council’ in Washington en de ‘Senior Steering Group’ van het ‘NATO Special Forces Headquarters’ in Mons. Tevens is hij columnist bij Dagblad Trouw en Energiepodium.nl.

Company
HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies)

Informatie
Onderwerp

In hoeverre heeft u inzicht in de invloed van politieke ontwikkelingen op uw markt, de levering van grondstoffen en de beschikbaarheid van halfgeleiders op uw bedrijf?

In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door toenemende globalisering en onderlinge verbondenheid van handel, kunnen bedrijven het zich niet veroorloven de gevolgen van politieke ontwikkelingen te negeren. Daarom is het stellen van deze vraag cruciaal voor iedere bedrijfsleider die zijn bedrijfsvoering wil waarborgen en strategisch door de complexiteit van het huidige geopolitieke klimaat wil navigeren.

Programma

Locatie: n.t..b.

17:30 | Start programma (inclusief presentatie, discussie en 3-gangen diner)
20:30 | Einde formeel programma, gelegenheid voor informeel netwerken

Doelgroep

Exclusief voor CEO's

Visionary Circle is onze CEO-community waar leiders zich inzetten met hun collega's, kennis overdragen en samenwerken voor positieve verandering. Visionary Circle biedt kleinschalige groepen en thema's die de zakelijke samenlevingsstrategieën benadrukken in een bredere, mondiale context.

Ontmoet succesvolle internationale groeiversnellers, EU-politieke en overheidsleiders, mondiale denkers, topwetenschappers en vooraanstaande individuen.

Voertaal

Engels

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.