Mobilizing Sustainable Strategies at KLM | Exploring Strategies from Different Perspectives

12 december 2023

Tijdens deze Vision Meeting zal Hedwig Sietsma de reis van KLM uitleggen waarin ze uitdagingen hebben overwonnen en successen hebben behaald in alle inspanningen om een meer duurzame manier van zakelijke bedrijfsvoering te bereiken. Ze zal ook enkele inzichten delen in de ontwikkelingen van KLM op het gebied van duurzame initiatieven in het kader van data, technologie en (internationale) samenwerkingen en initiatieven. U bent van harte welkom om deel te nemen!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Hedwig Sietsma, KLM

Inschrijven
speaker
Hedwig Sietsma

Director Sustainability

Hedwig Sietsma leidt momenteel het duurzaamheidsteam bij KLM. In haar vroegere functie op het gebied van klimaatbeleid heeft ze effectief samengewerkt met internationale belanghebbenden en KLM's klimaatstrategie herzien, waarbij ze wetenschappelijk onderbouwde doelen heeft aangenomen. Hedwig heeft een mastergraad in Bedrijfskunde en heeft na haar studie in de NGO-sector gewerkt. Ze is al meer dan 7 jaar bij KLM in verschillende functies. Haar huidige positie combineert haar persoonlijke waarden met haar ambities op het werk; zinvolle verandering teweegbrengen in de luchtvaartindustrie.

Company
KLM

Informatie
Onderwerp

In een industrie die moeilijk te verduurzamen is, zonder tastbare alternatieven voor emissievrij vliegen, staat KLM voor enorme uitdagingen om duurzaam te worden. KLM heeft drie aandachtspunten voor hun duurzame initiatieven: kansen benutten bij de vernieuwing van de vloot, operationele maatregelen nemen en investeren in SAF (Duurzame Vliegtuigbrandstof). Bovendien speelt investeren in technologie en data een rol bij het meten van de impact van duurzaamheidsmaatregelen. De grootste uitdaging is echter dat de hele organisatie gemobiliseerd moet worden om daadwerkelijke impact te creëren. Maar hoe ga je om met moeilijkheden als je duurzame strategieën en initiatieven wilt uitrollen? Hoe krijg je iedereen aan boord en betrokken? Hoe overwin je wrijving en hoe stimuleer je mensen om verantwoordelijkheid te nemen?

Programma

Locatie: regio Amsterdam / Utrecht

16:00 - 19:00

Doelgroep

Directors in Sustainability

Voertaal

Engels

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.