Eneco’s uitdagingen en ambities voor een duurzame toekomst | Strategieën en partnerschappen voor de energie-transformatie

10 oktober 2023

Tijdens dit Vision Dinner zal Ina Barge, Head of Renewable Energy Development bij Eneco, dieper ingaan op de verschillende uitdagingen die zij tegenkomt binnen de ontwikkeling van duurzame opwek. Hoe ga je om met schaarste, inflatie en moeilijkheden in supply chain? Hoe pas je je asset ontwikkeling hier juist op aan? Hoe kan je duurzame samenwerkingen aangaan om klanten en de gehele keten te verduurzamen? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen bereid is om hierin te investeren? Tijdens dit Vision Dinner zullen we gezamenlijk nadenken over oplossingen en innovatieve strategieën om de klimaatambitie te verwezenlijken: u bent van harte welkom om deel te nemen!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Ina Barge, Eneco

Inschrijven
speaker
Ina Barge

Head of Renewable Energy Development

Voordat Ina Barge in 2016 bij Eneco begon, is ze werkzaam geweest bij Fokker (vliegtuigbouw) en Gwynt (consultancy op het gebied van operational excellence). Haar interesse richt zich op het raakvlak tussen mens (maatschappelijke behoefte) en technologische oplossingen. Bij Eneco heeft ze verschillende rollen bekleed binnen de exploitatie van on- en offshore windparken, en momenteel is ze werkzaam als Head of Renewable Energy Development. Hier richt ze zich op het versnellen van de energietransitie door meer duurzame bronnen zoals wind en zonne-energie te ontwikkelen. Haar doel is om de geïntegreerde kracht van Eneco te benutten, om zo meer duurzame energie te produceren en de ecologische voetafdruk te verminderen, terwijl nieuwe energievoorstellen worden geïntegreerd voor en met Eneco’s klanten.

Company
Eneco

Informatie
Onderwerp

Veel organisaties staan voor grote uitdagingen wat betreft het halen van klimaatdoelstellingen. Zo ook Eneco, die de grote ambitie heeft gesteld om in 2035 Co2-neutraal te zijn. Er zijn al mooie stappen gezet, maar ook nog uitdagingen om te overkomen. Zo zijn de complexiteit van wet- en regelgeving en de langdurige doorlooptijden van duurzame energieprojecten lastig om mee om te gaan. Daarnaast zijn er ook vanuit perspectieven van verschillende stakeholders bezwaren en opmerkingen, waar ook oplossingen voor gevonden moeten worden. Ondernemerschap tonen op dit gebied is voor Eneco succesvol gebleken, maar hoe realiseer je betrokkenheid van alle partijen?

Programma

Locatie: Lake House Rotterdam, Bergsebosdreef 6, 2661 GN Bergschendoek

17:30 | Startprogramma (inclusief presentatie, discussie en 3-gangen diner)
20:30 | Einde formeel programma, gelegenheid voor informeel netwerken

Doelgroep

Directeuren Energietransitie

Voertaal

Nederlands

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.