Sustainability and Energy Transition

Ontwikkelingen in Sustainability and Energy Transition

Er is steeds meer aandacht voor onderwerpen als verduurzaming, energietransitie, SDG routekaarten, sociale ongelijkheid en culturele diversiteit. Dit komt onder andere door het toenemende consumentenbewustzijn en de groeiende regelgeving, waardoor bedrijven en organisaties gestimuleerd worden om hun verantwoordelijkheid te nemen. Om ons gezamenlijke doel als maatschappij te bereiken, is het belangrijk dat er een open dialoog plaatsvindt, die kan leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Binnen het thema Sustainability and Energy Transition moedigt Flevum samenwerking en kennisdeling aan om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we snelle verandering te bewerkstelligen?

  • Ecologische, sociale en economische duurzaamheid
  • Focus op innovatie, samenwerking en wereldwijde impact
  • Verantwoordelijkheid in diversiteit en inclusie

Recente voorbeelden uit de praktijk

Benieuwd of deelnemen aan een sessie iets voor u is? Ter inspiratie lichten wij graag enkele sessies uit binnen Sustainability & Societal challenges uitdagingen die wij samen met onze partners hebben mogen organiseren.

De kracht van duurzaamheid

Sandra van Schoonhoven deelde in deze sessie haar visie op de rol van ING in het ecosysteem van de energietransitie.

Bekijk Case

Chief Talk “Doing the Right Thing” met Barbara Baarsma & Ynzo van Zanten

Tijdens deze Chief Talk bespreken Barbara Baarsma en Ynzo van Zanten de sociale & ecologische verantwoordelijkheid van hun organisaties.

Bekijk Case

Rijksvisie op transitie

Tijdens deze sessie ging Ernst-Paul Nas in op het beleid omtrent energietransitie van de Nederlandse overheid.

Bekijk Case
Waarom

Daarom Flevum

Als u op zoek bent naar de uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s uit uw vakgebied, dan biedt Flevum een ruim aanbod aan programma’s, waarin u met elkaar in gesprek kunt gaan. Onze bijeenkomsten zijn geënt op de onderstaande peilers.

Kleinschalig

Omdat discussie en dialoog centraal staat tijdens onze bijeenkomsten, zijn onze bijeenkomsten kleinschalig van aard. Op die manier borgen wij dat er voor iedere deelnemer voldoende gelegenheid is om in de dialoog te participeren. De deelnemersgroep varieert van 10 tot 25 deelnemers.

Cross-industry

Bij het grootste gedeelte van onze bijeenkomsten, brengen wij een cross-sectorale deelnemersgroep bijeen. Dit betekent dat de deelnemers ervaringen kunnen delen met peers vanuit andere branches en op die manier over en weer van elkaar kunnen leren.

Praktijkgerichte sprekers

De bijeenkomst wordt ingeleid door een spreker uit de praktijk. Onze sprekers bekleden strategische functies binnen de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid of de zorg. De spreker reflecteert vanuit zijn of haar eigen ervaring en visie op het onderwerp dat tijdens de bijeenkomst centraal staat en dient als opmaat naar de dialoog en discussie die daarop volgt.

Peer-to-peer & cross-learning

Onze bijeenkomsten zijn gericht op peer-to-peer uitwisseling van kennis met een cross functioneel karakter. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bestuurders met bestuurders in gesprek gaan, HR directeuren met HR Directeuren, maar juist ook Data directeuren met IT Directeuren of Financieel Directeuren. Door iedere aanmelding die wij ontvangen te screenen aan de hand van de doelgroep die vooraf is bepaald, kunnen wij de peer-to-peer uitwisseling die wij beloven, garanderen.

Chatham House Rule

Om de dialoog tijdens onze bijeenkomsten zo open en eerlijk mogelijk te maken en de deelnemers in de gelegenheid te stellen om niet alleen successen, maar juist ook uitdagingen te delen, vinden onze bijeenkomsten plaats in besloten setting (de Chatham House Rule is van toepassing). Concreet betekent dit dat wij geen opnames van elkaar of de presentatie maken en dat gedeelde informatie binnen de groep van deelnemers blijft.

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.