Smart Industry & Supply Chain

Gedreven door Smart Industry & Supply Chain

Smart Industry, ook bekend als Industry 4.0 of de Fourth Industrial Revolution, vertegenwoordigt de integratie van geavanceerde digitale technologieën in industriële processen en systemen.

De Flevum-bijeenkomsten over het thema Smart Industry & Supply Chain bieden een platform om actuele trends, inzichten en beste praktijken te bespreken met betrekking tot de digitale transformatie van de industriële sector. Door onderwerpen te verkennen zoals digitale technologieën, automatisering, data-analyse, cybersecurity, workforce-transformatie en smart supply chain, kunnen deelnemers een dieper begrip krijgen van het potentieel van Smart Industry en de impact ervan op industriële uitmuntendheid. Dit Flevum-thema heeft als doel organisaties te inspireren en in staat te stellen digitale transformatie te omarmen en de kansen die Smart Industry biedt voor duurzame groei en concurrentievermogen te benutten.

  • Digitale technologieën stimuleren de slimme industrie
  • Smart productie en automatisering
  • Verbinden van Business en IT
  • Data gedreven besluitvorming en analyse

Smart Industry Network Netherlands (SINN)

Smart Industry Network Netherlands: verbindende community, kennisdeling, innovatie en groei voor Nederlandse maakindustrie-executives.

Bekijk case

Recente voorbeelden uit de praktijk

Benieuwd of deelnemen aan een sessie iets voor u is? Ter inspiratie lichten wij graag enkele sessies uit binnen Technology Next die wij samen met onze partners hebben mogen organiseren.

Smart Industry Network Netherlands

Smart Industry Network Netherlands (SINN) heeft als doel het ontwikkelen van blijvende samenwerkingen tussen organisaties en kennisontwikkelaars in de Nederlandse maak-, energie-, offshore-, en procesindustrie en de SINN partners.

Bekijk Case

Manufacturing the Future: Industry 4.0 at Philips

Tijdens deze sessie besprak Luca Labriola de strategie van Philips met betrekking tot Industry 4.0.

Bekijk Case

De maakindustrie van de toekomst: Klantgerichte productie bij Terberg

Tijdens dit bezoek aan de Terberg Benschop fabriek hoe Terberg de focus legt op nieuwe klant-producent relaties.

Bekijk Case

Smart Industry Network Netherlands – The future of industry is now.

Tijdens deze Virtual Seminar deelden verschillende sprekers uit variërende industrieën hun ervaringen en uitdagingen met betrekking tot Industry 4.0

Bekijk Case
Waarom

Daarom Flevum

Als u op zoek bent naar de uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s uit uw vakgebied, dan biedt Flevum een ruim aanbod aan programma’s, waarin u met elkaar in gesprek kunt gaan. Onze bijeenkomsten zijn geënt op de onderstaande peilers.

Kleinschalig

Omdat discussie en dialoog centraal staat tijdens onze bijeenkomsten, zijn onze bijeenkomsten kleinschalig van aard. Op die manier borgen wij dat er voor iedere deelnemer voldoende gelegenheid is om in de dialoog te participeren. De deelnemersgroep varieert van 10 tot 25 deelnemers.

Cross-industry

Bij het grootste gedeelte van onze bijeenkomsten, brengen wij een cross-sectorale deelnemersgroep bijeen. Dit betekent dat de deelnemers ervaringen kunnen delen met peers vanuit andere branches en op die manier over en weer van elkaar kunnen leren.

Praktijkgerichte sprekers

De bijeenkomst wordt ingeleid door een spreker uit de praktijk. Onze sprekers bekleden strategische functies binnen de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid of de zorg. De spreker reflecteert vanuit zijn of haar eigen ervaring en visie op het onderwerp dat tijdens de bijeenkomst centraal staat en dient als opmaat naar de dialoog en discussie die daarop volgt.

Peer-to-peer & cross-learning

Onze bijeenkomsten zijn gericht op peer-to-peer uitwisseling van kennis met een cross functioneel karakter. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bestuurders met bestuurders in gesprek gaan, HR directeuren met HR Directeuren, maar juist ook Data directeuren met IT Directeuren of Financieel Directeuren. Door iedere aanmelding die wij ontvangen te screenen aan de hand van de doelgroep die vooraf is bepaald, kunnen wij de peer-to-peer uitwisseling die wij beloven, garanderen.

Chatham House Rule

Om de dialoog tijdens onze bijeenkomsten zo open en eerlijk mogelijk te maken en de deelnemers in de gelegenheid te stellen om niet alleen successen, maar juist ook uitdagingen te delen, vinden onze bijeenkomsten plaats in besloten setting (de Chatham House Rule is van toepassing). Concreet betekent dit dat wij geen opnames van elkaar of de presentatie maken en dat gedeelde informatie binnen de groep van deelnemers blijft.

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.