Vision Dinner Safety First, De IT-security journey van Royal BAM Group

3 november 2021

Wat doe je als organisatie als je doelwit wordt van een state-sponsored hack? Hoe ontdek je de aanval? Wat zijn je protocollen? En bovenal; hoe voorkom je het in de toekomst? Tijdens dit Vision Dinner gaat Henry van de Ven, CIO bij Royal BAM Group, in op bovenstaande vragen.

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule
Inschrijven
Spreker

Henry van de Ven

CIO

Henry van de Ven is sinds mei 2020 Group CIO bij BAM. Daarvoor was hij negen jaar werkzaam bij Nutreco als Chief Information Officer en was hij in dienst bij onder andere Philips en Vendex International. Als CIO en IT-leidinggevende was Henry verantwoordelijk voor IT-strategie, governance, IT-organisatie, programmabeheer en operationeel beheer. In zijn huidige rol geeft hij de digitale toekomst van BAM verder vorm.

Bedrijf

Informatie
Onderwerp

Henry van de Ven neemt u tijdens dit Vision Dinner mee in zowel de bredere journey van BAM op weg naar verhoogde IT-security, als de lessons learned van de state-sponsored hack. Hij laat zien hoe een expertise team op alle vlakken bezig is om in de organisatie cyber awareness te creëren en alle securityrisico’s in kaart te brengen, waaronder IoT security bij facility services.

Maatregelen in verband met het Corona virus:
Flevum volgt de richtlijnen van het RIVM. Daar bovenop treft Flevum additionele maatregelen. Zo wordt iedere locatie vooraf gescreend om te beoordelen of deze voldoet aan de eisen vanuit het RIVM en Flevum. Wij informeren u tijdig welke additionele maatregelen wij zullen hanteren (afhankelijk van de dan geldende situatie en de richtlijnen vanuit het RIVM). Mochten fysieke evenementen te zijner tijd niet zijn toegestaan of mocht Flevum het desondanks onverantwoord vinden om een sessie in huidige vorm door te laten gaan, dan wordt deze verschoven naar een later moment.

Programma

17.30 | Inloop
18.00 | Start Vision Dinner
20.30 | Einde

Locatie:
Restaurant Zuiver
Krommewetering 51
3543 AM Utrecht

Doelgroep

CIO & CISO

Voertaal

Nederlands

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partner(s)

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.