Navigating Uncertainty: Insights on Risk, Resilience, and Crisis Management | Virtual Round Table with Anne Bergmans, Researcher at University of Antwerp

12 december 2023

In de huidige wereld van hoge druk kunnen te optimistische risicobeoordelingen de stress waarmee mensen worden geconfronteerd, overschaduwen en organisaties minder veerkrachtig maken in geval van crises. Anne Bergmans pleit daarom voor het handhaven van een realistische en zinvolle benadering van onzekerheid, waarbij ze onderkent dat er niet voor alles een back-upplan kan bestaan. Ze benadrukt de noodzaak van het opbouwen van veerkracht binnen de normale bedrijfsvoering, waardoor het vermogen wordt gewaarborgd om met onverwachte gebeurtenissen om te gaan. Buffercapaciteit is van cruciaal belang, maar neemt vaak af als gevolg van onder meer financiële beperkingen, waardoor we in een voortdurende staat van crisis terechtkomen. De vraag rijst dan: moeten we voortdurend in crisismodus opereren?

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Anne Bergmans, Universiteit Antwerpen

Inschrijven
speaker
Anne Bergmans

Onderzoeker

Het onderzoek van Anne Bermans is dynamisch en evolueert voortdurend en omvat gebieden als industriële veiligheid en het aanpakken van veiligheidsproblemen op de werkplek. Anne is al meer dan tien jaar betrokken bij het Master of Safety Sciences-programma, waar ze onderwerpen als veiligheid en veerkracht doceert en zich verdiept in verschillende theorieën over crisismanagement en risicobeperking.

Company
Universiteit Antwerpen

Informatie
Onderwerp

Krijg de nieuwste academische inzichten op het gebied van risico, bedrijfscontinuïteit en veerkracht van expertspreker Anne Bergmans: een doorgewinterde docent veiligheid en veerkracht aan de Universiteit Antwerpen, betrokken bij veiligheidswetenschappen. In haar werk benadrukt Anne het belang van het aanpakken van onzekerheid naast risico, waarbij ze zich vooral richt op de manier waarop mensen binnen een organisatie met onzekerheid omgaan. Haar onderzoek heeft inzichten opgeleverd over het denken in termen van risico's, waarbij ze waarschuwt voor de illusie van volledige controle, die blinde vlekken kan creëren en tot onverwachte gebeurtenissen kan leiden.

Programma

Locatie: Microsoft Teams

16:00 - 17:30

Doelgroep

Verantwoordelijken voor Crisis, Security, Continuity & Resilience

Voertaal

Engels

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners
Gerelateerde Sessies

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.