Bedrijfsgerichte digitale transformatie bij allnex | Optimalisatie van de integratie van data en systemen

13 oktober 2022

Tijdens dit Vision Dinner zal Wim Vanderpoorten de benadering van allnex delen om de vaak tegenstrijdige doelen van innovatie en veiligheid te beheren in een steeds meer onderling verbonden wereld. Hij zal ingaan op uitdagingen met betrekking tot beveiliging en gegevens ondersteuning in relatie tot de algehele digitale transformatie van allnex, waarbij hij de nadruk legt op de integratie en optimalisatie van gegevens en systemen en het op een veilige manier clusteren van gegevens, om deze in hun concurrentievoordeel te gebruiken.

Na zijn presentatie is er een gemodereerde discussie met Wim en de andere deelnemers. Wilt u meer weten over de uitdagingen waar Wim en de andere deelnemers mee te maken hebben gehad tijdens hun transformatietraject? Dan bent u van harte welkom!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Wim Vanderpoorten, Allnex

Inschrijven
speaker
Wim Vanderpoorten

Global IT Director

Wim is een zeer ervaren IT-professional met zowel nationale als internationale ervaring. allnex is een chemisch bedrijf dat opereert in een competitieve industrie met veel fusies en overnames. Wim gaf leiding aan teams te midden van deze snel veranderende omgeving van acquisities, desinvesteringen en economische herstructurering. Naast zijn IT-ervaring is Wim gepassioneerd door innovatie en vervulde hij verschillende functies met betrekking tot het integreren, implementeren en continu verbeteren van onder meer supply chain, commercie en business innovaties.

Company
Allnex

Informatie
Onderwerp

Allnex heeft de afgelopen jaren een evolutie doorgemaakt in hun digitale transformatie. Om allnex door deze transitie te loodsen, is twee jaar geleden een roadmap opgesteld waarin de aanpak en sturing van het transformatieproces is vastgelegd. De roadmap houdt rekening met ondernemingsrisico beheer in een steeds groter wordende omgeving van fusies en overnames. Het overbruggen van cultuurverschillen en de samenwerking met verschillende business units en ontwikkelteams waren een essentieel onderdeel van deze reis. Maar hoe begeleidt u uw organisatie veilig door een digitale transformatie gericht op bedrijfsresultaten en minimaliseert u verstoringen?

Programma

Locatie: Jeroen Storme, Heirbaan 210, 1830 Machelen, België
17:30 - 20:30

Doelgroep

IT directeuren & CIO's

Voertaal

Engels

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.