Customized development | Towards personalized Learning and Development

5 juli 2023

Tijdens Vision Dinner spreekt Felix Bartelomij, Head of people Development bij ABN AMRO, over de aanpak en visie van zijn organisatie om gepersonaliseerd leren & ontwikkelen mogelijk te maken. Felix zal uitweiden over de leeromgeving van ABN AMRO, gefocust op skill-based learning. Aansluitend op de inleiding van Felix volgt een uitgebreide dialoog met hem en de andere deelnemers. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Felix Bartelomij, ABN AMRO

Inschrijven
speaker
Felix Bartelomij

Head of People Development

In de 18 jaar dat Felix Bartelomij bij ABN AMRO werkt, vervulde hij verschillende functies binnen HR. Sinds 2017 vervult hij de rol als Head of People Development. Met een team van 50 HR-professionals streeft hij naar een inclusieve werkomgeving waarin teams en individuen de touwen in handen nemen voor hun eigen ontwikkeling en prestaties, waarbij de organisatie een ondersteunende en faciliterende rol inneemt.

Company
ABN AMRO

Informatie
Onderwerp

Stilstand is achteruitgang. Echter, ieder ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Werknemers binnen organisaties verschillen van elkaar op het gebied van persoonlijkheid, talenten & drijfveren. Om het maximale uit een persoon te halen, is het van belang al deze elementen in beschouwing te nemen in learning and development. Hoe motiveer je werknemers eigenaarschap te nemen voor hun eigen performance en ontwikkeling? En hoe daag je ze uit om hun volledige potentieel te benutten?

Programma

Locatie: De Hoefslag, Bosch en Duin

17:30 | Startprogramma (inclusief presentatie, discussie en 3-gangen diner)
20:30 | Einde formeel programma, gelegenheid voor informeel netwerken

Doelgroep

CHRO, executives in HR

Voertaal

Engels

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners
Gerelateerde Sessies

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.