IT, Digital Transformation & Innovation

IT, Digital Transformation & Innovation

Een effectieve IT, Digital Transformation & Innovation strategie zorgt dat uw organisatie kan overleven en gedijen terwijl u nieuwe kansen nastreeft. Door snel in te spelen op veranderende marktvragen zijn er mogelijkheden voor groei en business model transformatie.

Toch is het belangrijk om hierin scherp te blijven. Innovatie ging nog nooit zo snel en vereist een niveau van integratie en afstemming waar veel bedrijven nog onvoldoende ervaring mee hebben. In deze programmalijn laten bedrijven daarom zien hoe zij deze uitdagingen aangaan en welke stappen zij zetten om een future-proof organisatie te worden.

  • Inspelen op veranderende marktomstandigheden
  • Innovatie en transformatie
  • Wendbaarheid van de organisatiecultuur

Recente voorbeelden uit de praktijk

Benieuwd of deelnemen aan een sessie iets voor u is? Ter inspiratie lichten wij graag enkele sessies uit binnen Business Transformation & Innovation die wij samen met onze partners hebben mogen organiseren.

Corporate Venturing als strategisch thema

Tijdens deze sessie ging Geert van de Wouw in op strategische samenwerking met startups & scale-ups.

Bekijk Case

Voorbereiden voor het nieuwe normaal

Tijdens deze sessie ging Daniël Gebler in op de manier waarop bedrijven het begin van de Covid-19 periode heb ben ervaren en gaf hij inzichten in de manier waarop men zich effectief kon voorbereiden op de toekomst.

Bekijk Case
Waarom

Daarom Flevum

Als u op zoek bent naar de uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s uit uw vakgebied, dan biedt Flevum een ruim aanbod aan programma’s, waarin u met elkaar in gesprek kunt gaan. Onze bijeenkomsten zijn geënt op de onderstaande peilers.

Kleinschalig

Omdat discussie en dialoog centraal staat tijdens onze bijeenkomsten, zijn onze bijeenkomsten kleinschalig van aard. Op die manier borgen wij dat er voor iedere deelnemer voldoende gelegenheid is om in de dialoog te participeren. De deelnemersgroep varieert van 10 tot 25 deelnemers.

Cross-industry

Bij het grootste gedeelte van onze bijeenkomsten, brengen wij een cross-sectorale deelnemersgroep bijeen. Dit betekent dat de deelnemers ervaringen kunnen delen met peers vanuit andere branches en op die manier over en weer van elkaar kunnen leren.

Praktijkgerichte sprekers

De bijeenkomst wordt ingeleid door een spreker uit de praktijk. Onze sprekers bekleden strategische functies binnen de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid of de zorg. De spreker reflecteert vanuit zijn of haar eigen ervaring en visie op het onderwerp dat tijdens de bijeenkomst centraal staat en dient als opmaat naar de dialoog en discussie die daarop volgt.

Peer-to-peer & cross-learning

Onze bijeenkomsten zijn gericht op peer-to-peer uitwisseling van kennis met een cross functioneel karakter. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bestuurders met bestuurders in gesprek gaan, HR directeuren met HR Directeuren, maar juist ook Data directeuren met IT Directeuren of Financieel Directeuren. Door iedere aanmelding die wij ontvangen te screenen aan de hand van de doelgroep die vooraf is bepaald, kunnen wij de peer-to-peer uitwisseling die wij beloven, garanderen.

Chatham House Rule

Om de dialoog tijdens onze bijeenkomsten zo open en eerlijk mogelijk te maken en de deelnemers in de gelegenheid te stellen om niet alleen successen, maar juist ook uitdagingen te delen, vinden onze bijeenkomsten plaats in besloten setting (de Chatham House Rule is van toepassing). Concreet betekent dit dat wij geen opnames van elkaar of de presentatie maken en dat gedeelde informatie binnen de groep van deelnemers blijft.

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.