De Rol van AI in de Toekomst van de Gezondheidszorg

26 september 2024

Peter van Ooijen, professor AI in Radiotherapie bij UMC Groningen en Coördinator van het Machine Learning Lab bij DASH, gelooft dat kunstmatige intelligentie precies is wat de gezondheidszorg nodig heeft in deze turbulente tijd. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een Vision Dinner voor zorgleiders op 26 september, waarbij Peter, die al een groot deel van zijn leven op het snijvlak van zorg en technologie werkt, zijn inzichten zal delen over de huidige problemen in de gezondheidszorg, de rol van AI in het oplossen van deze problemen en de praktische stappen die organisaties kunnen nemen om AI zo effectief mogelijk in te zetten.

Bent u geïnteresseerd in het verkennen van de verregaande mogelijkheden van AI voor uw organisatie in een kleinschalige dinersetting? Wilt u handreikingen ontvangen om AI te implementeren, en ervaringen en uitdagingen delen met vakgenoten? Schrijf u dan in voor dit Vision Dinner, waarbij er na de presentatie van Peter ruim de tijd is voor vragen en discussies met hem en de andere deelnemers.

Peter van Ooijen, Universitair Medisch Centrum Groningen

Inschrijven
speaker
Peter van Ooijen

Professor of AI in Radiotherapy

Peter van Ooijen is een gepassioneerd professor en onderzoeker op het gebied van kunstmatige intelligentie in de zorg die zijn kennis graag in de praktijk brengt. Naast zijn hoogleraarschap is Peter ook Thema Coördinator Digital Healthcare bij de Jantina Tammes School (onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen), Coördinator Machine Learning Lab bij DASH en President van de European Society for Medical Imaging Informatics.

Company
Universitair Medisch Centrum Groningen

Informatie
Onderwerp

Het is een roerige tijd in de gezondheidszorg in Nederland: een tekort aan zowel medisch personeel als financiële middelen, in combinatie met een vergrijzende bevolking, zorgt ervoor dat het Nederlandse zorgsysteem soms onhoudbaar lijkt te worden. Steeds vaker wordt kunstmatige intelligentie (AI) als mogelijke oplossing aangedragen – maar is dat terecht? En hoe kunnen zorgleiders deze nieuwe technologie optimaal benutten?

Peter van Ooijen, professor AI in Radiotherapie bij UMC Groningen en Coördinator van het Machine Learning Lab bij DASH, gelooft dat kunstmatige intelligentie precies is wat de gezondheidszorg nodig heeft in deze turbulente tijd. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een Vision Dinner voor zorgleiders op 26 september, waarbij Peter, die al een groot deel van zijn leven op het snijvlak van zorg en technologie werkt, zijn inzichten zal delen over de huidige problemen in de gezondheidszorg, de rol van AI in het oplossen van deze problemen en de praktische stappen die organisaties kunnen nemen om AI zo effectief mogelijk in te zetten.

Programma

Locatie: regio Utrecht of Zwolle

17:30 | Start programma (inclusief presentatie, discussie en 3-gangen diner)
20:30 | Einde formeel programma, gelegenheid voor informeel netwerken

Doelgroep

Technology en Dataleiders in de gezondheidszorg

Voertaal

Nederlands

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers.
Partners

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.