Healthcare

Nieuwe technologieën binnen Healthcare

De zorg zoals we die kennen staat onder druk. Nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen zowel de vraag als het aanbod van zorg. De multidisciplinaire uitdagingen voor de gezondheidszorg komen voort uit demografische veranderingen die de zorguitgaven verhogen en structurele tekorten aan gekwalificeerde werknemers, met name met betrekking tot de digitale transformatie.

In het thema Healthcare van Flevum brengen we het ecosysteem van stakeholders in de gezondheidszorg samen om deliberatie te vergemakkelijken over gedeelde uitdagingen en mogelijke oplossingen met betrekking tot onderwerpen als digitalisering in de gezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg en medische informatica.

  • Verbinden en optimaliseren in een netwerk van relevante partners
  • Innovatie & uitdagingen in de zorg
  • Digitalisering van zorg- en life sciences organisaties

Recente voorbeelden uit de praktijk

Benieuwd of deelnemen aan een sessie iets voor u is? Ter inspiratie lichten wij graag enkele sessies uit binnen Health & Life Sciences die wij samen met onze partners hebben mogen organiseren.

Een andere manier van genezen

Tijdens deze sessie gingen Geert Kazemier & Jan-Eric Slot in op het belang van efficiënt datagebruik en digitale innovatie in zorginstellingen.

Bekijk Case

Invloed & Macht van de patiënt; Hoe geef je mede richting aan verandering in de zorg?

Tijdens de jaarlijkse Roche patiëntenorganisatiedag werd, naast verhelderende presentaties door verschillende professionals in de zorg, een workshop gegeven over stakeholder-analyse voor patiëntenorganisaties.

Bekijk Case

Wat de zorgsector kan leren van het bedrijfsleven

Tijdens deze sessie liet Frank de Reij zien hoe innovatie wordt vormgegeven binnen zijn ziekenhuis middels het geven van concrete voorbeelden.

Bekijk Case
Waarom

Daarom Flevum

Als u op zoek bent naar de uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s uit uw vakgebied, dan biedt Flevum een ruim aanbod aan programma’s, waarin u met elkaar in gesprek kunt gaan. Onze bijeenkomsten zijn geënt op de onderstaande peilers.

Kleinschalig

Omdat discussie en dialoog centraal staat tijdens onze bijeenkomsten, zijn onze bijeenkomsten kleinschalig van aard. Op die manier borgen wij dat er voor iedere deelnemer voldoende gelegenheid is om in de dialoog te participeren. De deelnemersgroep varieert van 10 tot 25 deelnemers.

Cross-industry

Bij het grootste gedeelte van onze bijeenkomsten, brengen wij een cross-sectorale deelnemersgroep bijeen. Dit betekent dat de deelnemers ervaringen kunnen delen met peers vanuit andere branches en op die manier over en weer van elkaar kunnen leren.

Praktijkgerichte sprekers

De bijeenkomst wordt ingeleid door een spreker uit de praktijk. Onze sprekers bekleden strategische functies binnen de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid of de zorg. De spreker reflecteert vanuit zijn of haar eigen ervaring en visie op het onderwerp dat tijdens de bijeenkomst centraal staat en dient als opmaat naar de dialoog en discussie die daarop volgt.

Peer-to-peer & cross-learning

Onze bijeenkomsten zijn gericht op peer-to-peer uitwisseling van kennis met een cross functioneel karakter. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bestuurders met bestuurders in gesprek gaan, HR directeuren met HR Directeuren, maar juist ook Data directeuren met IT Directeuren of Financieel Directeuren. Door iedere aanmelding die wij ontvangen te screenen aan de hand van de doelgroep die vooraf is bepaald, kunnen wij de peer-to-peer uitwisseling die wij beloven, garanderen.

Chatham House Rule

Om de dialoog tijdens onze bijeenkomsten zo open en eerlijk mogelijk te maken en de deelnemers in de gelegenheid te stellen om niet alleen successen, maar juist ook uitdagingen te delen, vinden onze bijeenkomsten plaats in besloten setting (de Chatham House Rule is van toepassing). Concreet betekent dit dat wij geen opnames van elkaar of de presentatie maken en dat gedeelde informatie binnen de groep van deelnemers blijft.

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.