Digitale innovatie in het Maasstad ziekenhuis en de regio | Van strategie naar concrete impact bij zowel het medisch personeel als de patiënt

21 juni 2023

Met Saskia haar uitgebreide ervaring op gebied van zowel IT als Change Management, heeft Saskia van den Bos, CIO van het Maasstad Ziekenhuis hiervoor de nieuwe digitale strategie van haar organisatie ontwikkelt. Zij deelt graag met u welke stappen de regio, het ziekenhuis en haar team de afgelopen jaren hebben gezet, geeft hierbij een toelichting op de lessons learned die zijn verwerkt in de nieuwe strategie en deelt welke digitaliseringsinitiatieven succesvol waren en welke minder. Tijdens deze Ronde Tafel wordt er veel aandacht besteed aan dialoog en bent u daarom als peer van harte welkom om deel te nemen!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Saskia Bos, Maasstad Ziekenhuis

Inschrijven
speaker
Saskia Bos

CIO/Manager Informatie, Medische technologie en Services

Saskia is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van technologie. In haar rol bij het Maasstad Ziekenhuis is zij onder andere verantwoordelijk voor de ICT en de Medische Technologie van het ziekenhuis en is zij met haar team ook verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening richting het Spijkenisse Medisch Centrum toe. Daarnaast is Saskia voorzitter van de Regionale Stuurgroep Gegevensuitwisseling, waarbij 10 regionale ziekenhuizen gegevensuitwisseling inrichten en implementeren, lid van Santeon ICT board en actief binnen de programma’s Santeon Thuis en HIPS. Saskia deelt graag meer over haar rol en de digitale strategie van het Maasstad Ziekenhuis.

Company
Maasstad Ziekenhuis

Informatie
Onderwerp

Digitale zorgtoepassingen bieden kansen in de gezondheidszorg. Dit onder meer om een passende antwoord te vinden op de groeiende zorgvraag en krimp in het zorgaanbod. Het IZA vraagt onder andere om regionale samenwerking, digitalisering en gegevensuitwisseling. Vele partijen werken daarom aan nieuwe innovaties en digitale infrastructuren. Om initiatieven daadwerkelijk te kunnen opschalen is naast technologie ook verandering van processen, organisatie en passende financiering nodig.

Programma

Sessie 2 van 4 binnen het Healthcare Next platform

Locatie: omgeving Rotterdam

17:30 | Startprogramma (inclusief presentatie, discussie en 3-gangen diner)
20:30 | Einde formeel programma, gelegenheid voor informeel netwerken

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kleinschalige en vertrouwelijke Ronde Tafel in het Healthcare Next platform. Het platform waarin IT & Medical Information professionals kunnen sparren over uitdagingen binnen hun vakgebied. Flevum organiseert in 2023 vier sessies op dit gebied waarin kennisuitwisseling en dialoog voorop staan.

Doelgroep

Voor CIO’s, CMIO’s en Directeuren IT, Digital en Medical Information

Voertaal

Nederlands

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.