Een federatief securitymodel binnen het Ministerie van Financiën

16 mei 2024

Tijdens dit Vision Dinner zal Justin Broeders, departementaal CISO bij Ministerie van Financiën, uitweiden over privaat en publiek securityleiderschap en wat beide groepen van elkaar kunnen leren, zoals bijvoorbeeld de grotere wendbaarheid in de private sector en het robuustere mandaat in de publieke sector. Justin heeft namelijk, voordat hij in zijn huidige functie kwam, het grootste deel van zijn carrière in de private sector doorgebracht.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan dit Vision Dinner!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Justin Broeders, Ministerie van Financiën

Inschrijven
speaker
Justin Broeders

CISO

Justin Broeders is een ervaren cybersecurityleider. Zijn carrière ontwikkelde zich afwisselend door specialistische en management functies met een focus op tweedelijns controle en monitoring (informatiebeveiliging, risicomanagement en fraudebeheersing) met name in de financiële sector. Vanaf 2019 was hij werkzaam als CISO bij Eneco en had daar een internationaal speelveld binnen een organisatie die aangesteld was als aanbieder binnen de vitale infrastructuur en onderdeel was van een in Japan beursgenoteerde onderneming. In 2023 besloot hij dat het tijd was om zijn ervaring verder uit te breiden in het publieke domein. Hij startte daar in april 2023 als departementaal CISO van het Ministerie van Financiën en is ook deelnemer van de CISO Raad van de Rijksoverheid.

Company
Ministerie van Financiën

Informatie
Onderwerp

Justin Broeders, departementaal CISO bij het Ministerie van Financiën, is o.a. verantwoordelijk voor het overkoepelend securitybeleid voor zowel het beleidsdepartement van het Ministerie van Financiën als de uitvoerende organisatieonderdelen (o.a. Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane). Om binnen deze complexe organisatie zo goed mogelijk om te gaan met security, is de keuze gevallen op het gezamenlijk verder vormgeven van een federatief model. Dit model geeft meer autonomie aan de afzonderlijke organisaties binnen het departement, zonder dat de organisatieonderdelen zó los van elkaar komen te staan dat er geen gezamenlijk beleid en aanpak meer mogelijk is.

Programma

Locatie: De Kloosterhoeve, Harmelen

17:30 | Start programma (inclusief presentatie, discussie en 3-gangen diner)
20:30 | Einde formeel programma, gelegenheid voor informeel netwerken

Doelgroep

CISO

Voertaal

Nederlands

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.