Government

Government

De overheidssector bevindt zich in een dynamische fase, waarin ingrijpende veranderingen en nieuwe uitdagingen de agenda bepalen. Voortgestuwd door maatschappelijke verschuivingen en geavanceerde technologische ontwikkelingen, ondergaat het landschap van overheidsdiensten aanzienlijke transformaties. De veelzijdige vraagstukken waarmee de overheid te maken krijgt, worden gevoed door demografische veranderingen en digitale vernieuwing.

Binnen het thema “Government” brengt Flevum een divers ecosysteem van stakeholders binnen de overheidssector samen. Dit platform faciliteerd constructieve dialogen over gedeelde uitdagingen en verkent innovatieve oplossingen. Onderwerpen als digitale transformatie, proactief beleid, cybersecurity, duurzaamheid en HR staan centraal in onze discussies. We streven ernaar bij te dragen aan de vormgeving van een moderne en responsieve overheid die in staat is om op een doeltreffende manier tegemoet te komen aan de steeds veranderende behoeften van de samenleving.

  • Digitale transformatie en veiligheid
  • Kennisuitwisseling met stakeholders binnen en buiten de overheid
  • Innovatie en proactief beleid

Recente voorbeelden uit de praktijk

Benieuwd of deelnemen aan een sessie iets voor u is? Ter inspiratie lichten wij graag enkele sessies uit binnen eCommerce die wij samen met onze partners hebben mogen organiseren.

De toekomst van eCommerce bij Philips

Tijdens deze sessie vertelde Labinot Maloku over zijn ervaringen tijdens de periode waarin het coronavirus ons allemaal het hardste raakte. Ook werd er vooruitgekeken en besprak hij nieuwe mogelijkheden binnen eCommerce.

Bekijk Case
Waarom

Daarom Flevum

Als u op zoek bent naar de uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s uit uw vakgebied, dan biedt Flevum een ruim aanbod aan programma’s, waarin u met elkaar in gesprek kunt gaan. Onze bijeenkomsten zijn geënt op de onderstaande peilers.

Kleinschalig

Omdat discussie en dialoog centraal staat tijdens onze bijeenkomsten, zijn onze bijeenkomsten kleinschalig van aard. Op die manier borgen wij dat er voor iedere deelnemer voldoende gelegenheid is om in de dialoog te participeren. De deelnemersgroep varieert van 10 tot 25 deelnemers.

Cross-industry

Bij het grootste gedeelte van onze bijeenkomsten, brengen wij een cross-sectorale deelnemersgroep bijeen. Dit betekent dat de deelnemers ervaringen kunnen delen met peers vanuit andere branches en op die manier over en weer van elkaar kunnen leren.

Praktijkgerichte sprekers

De bijeenkomst wordt ingeleid door een spreker uit de praktijk. Onze sprekers bekleden strategische functies binnen de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid of de zorg. De spreker reflecteert vanuit zijn of haar eigen ervaring en visie op het onderwerp dat tijdens de bijeenkomst centraal staat en dient als opmaat naar de dialoog en discussie die daarop volgt.

Peer-to-peer & cross-learning

Onze bijeenkomsten zijn gericht op peer-to-peer uitwisseling van kennis met een cross functioneel karakter. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bestuurders met bestuurders in gesprek gaan, HR directeuren met HR Directeuren, maar juist ook Data directeuren met IT Directeuren of Financieel Directeuren. Door iedere aanmelding die wij ontvangen te screenen aan de hand van de doelgroep die vooraf is bepaald, kunnen wij de peer-to-peer uitwisseling die wij beloven, garanderen.

Chatham House Rule

Om de dialoog tijdens onze bijeenkomsten zo open en eerlijk mogelijk te maken en de deelnemers in de gelegenheid te stellen om niet alleen successen, maar juist ook uitdagingen te delen, vinden onze bijeenkomsten plaats in besloten setting (de Chatham House Rule is van toepassing). Concreet betekent dit dat wij geen opnames van elkaar of de presentatie maken en dat gedeelde informatie binnen de groep van deelnemers blijft.

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.