Governance, Legal & Compliance

Governance, Legal & Compliance

In een tijd van voortdurende veranderingen en toenemende complexiteit staat governance, legal & compliance centraal als kernaspect van bedrijfsvoering. De dynamiek van wereldwijde verschuivingen en technologische vooruitgang beïnvloedt aanzienlijk de manier waarop organisaties omgaan met juridische en compliance-vraagstukken. De uitdagingen in dit domein worden gevoed door de noodzaak om snel te reageren op veranderende wet- en regelgeving, de groeiende druk voor ethisch verantwoord leiderschap en de integratie van innovatieve technologieën in compliance-processen.

Binnen het thema Governance, Legal & Compliance bij Flevum brengen we een divers netwerk van professionals samen uit de juridische en compliance-wereld. Ons platform fungeert als een levendige arena voor diepgaande discussies over gedeelde uitdagingen en het verkennen van vooruitstrevende oplossingen. Onderwerpen als de digitale transformatie van juridische processen, ethisch leiderschap in compliance, effectieve integratie van technologie in governance, legal & compliance en adaptief bestuur vormen de kern van onze gesprekken. We streven ernaar een actieve rol te spelen in het vormgeven van een eigentijds governance-, legal- en compliance-landschap dat veerkrachtig en voorbereid is op de complexe eisen van de moderne zakelijke omgeving.

  • Voorbereiding op nieuwe wet- en regelgeving
  • Adaptief bestuur
  • Impact van digitale transformatie

Recente voorbeelden uit de praktijk

Benieuwd of deelnemen aan een sessie iets voor u is? Ter inspiratie lichten wij graag enkele sessies uit binnen Supply Chain die wij samen met onze partners hebben mogen organiseren.

Bol.com: Klantbeleving centraal in logistiek proces

Joost Poelgeest, Director Logistics Infrastructure laat tijdens deze sessie het nieuwe centra van bol.com in Waalwijk zien.

Bekijk Case

Disruptie in de supply chain: De balans tussen veerkracht en operationele efficiëntie

Chief Supply Chain Officer Jeroen Both bespreekt de veerkracht van de supply chain van Accell Group.

Bekijk Case
Waarom

Daarom Flevum

Als u op zoek bent naar de uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s uit uw vakgebied, dan biedt Flevum een ruim aanbod aan programma’s, waarin u met elkaar in gesprek kunt gaan. Onze bijeenkomsten zijn geënt op de onderstaande peilers.

Kleinschalig

Omdat discussie en dialoog centraal staat tijdens onze bijeenkomsten, zijn onze bijeenkomsten kleinschalig van aard. Op die manier borgen wij dat er voor iedere deelnemer voldoende gelegenheid is om in de dialoog te participeren. De deelnemersgroep varieert van 10 tot 25 deelnemers.

Cross-industry

Bij het grootste gedeelte van onze bijeenkomsten, brengen wij een cross-sectorale deelnemersgroep bijeen. Dit betekent dat de deelnemers ervaringen kunnen delen met peers vanuit andere branches en op die manier over en weer van elkaar kunnen leren.

Praktijkgerichte sprekers

De bijeenkomst wordt ingeleid door een spreker uit de praktijk. Onze sprekers bekleden strategische functies binnen de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid of de zorg. De spreker reflecteert vanuit zijn of haar eigen ervaring en visie op het onderwerp dat tijdens de bijeenkomst centraal staat en dient als opmaat naar de dialoog en discussie die daarop volgt.

Peer-to-peer & cross-learning

Onze bijeenkomsten zijn gericht op peer-to-peer uitwisseling van kennis met een cross functioneel karakter. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bestuurders met bestuurders in gesprek gaan, HR directeuren met HR Directeuren, maar juist ook Data directeuren met IT Directeuren of Financieel Directeuren. Door iedere aanmelding die wij ontvangen te screenen aan de hand van de doelgroep die vooraf is bepaald, kunnen wij de peer-to-peer uitwisseling die wij beloven, garanderen.

Chatham House Rule

Om de dialoog tijdens onze bijeenkomsten zo open en eerlijk mogelijk te maken en de deelnemers in de gelegenheid te stellen om niet alleen successen, maar juist ook uitdagingen te delen, vinden onze bijeenkomsten plaats in besloten setting (de Chatham House Rule is van toepassing). Concreet betekent dit dat wij geen opnames van elkaar of de presentatie maken en dat gedeelde informatie binnen de groep van deelnemers blijft.

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.