Cloudstrategie overheid: van beleid naar uitvoering | In gesprek met Lourens Visser, CIO Rijk: over de kansen, risico’s, politieke en ethische vraagstukken

6 juni 2023

Tijdens dit Vision Dinner neemt Lourens Visser, CIO Rijk, u mee in de cloudstrategie met bijbehorende implementatiekaders en licht hij toe hoe het gebruik van cloud bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen uit de I-Strategie 2021-2025. Zijn inleiding vormt de aan-zet tot de daarop volgende dialoog met hem en de andere deelnemers, waarin wij naast de kansen van cloud ook in zullen gaan op ethische en politieke vraagstukken. U bent van harte welkom om aan dit gesprek deel te nemen!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Lourens Visser, Rijksoverheid

Inschrijven
speaker
Lourens Visser

CIO

Lourens Visser is sinds september 2019 CIO Rijk bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij onder meer CIO van de Dienst Justi-tiële Inrichtingen en Port of Rotterdam en vervulde hij diverse management functies bij IBM, Accenture en Logica. Lourens Visser werd recent door CIONET uitgeroepen tot ‘European digital leader of the year 2023’ in de categorie Overheid.

Company
Rijksoverheid

Informatie
Onderwerp

Om burgers en bedrijven beter te kunnen bedienen staat het onderwerp digitalisering binnen de overheid hoog op de agenda. Verdergaande digitalisering van de dienstverlening vraagt echter om een stevige, toekomstbestendige, flexibele en schaalbare digitale infrastructuur. De beweging naar de cloud, met haar belofte van wendbaarheid, schaalbaarheid en snelheid speelt hierin een belangrijke rol en helpt om los te komen uit legacy. Een beweging die verder kracht wordt bijgezet door de Kamerbrief ‘Rijksbreed cloudbeleid 2022’. Maar wat betekent dit voor de praktische uitvoering?

Programma

Locatie: Central Park, Voorburg

17:30 | Startprogramma (inclusief presentatie, discussie en 3-gangen diner)
20:30 | Einde formeel programma, gelegenheid voor informeel netwerken

Doelgroep

Voor CIO’s en CTO’s

Voertaal

Nederlands

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.