Verder op eigen benen | Strategie en executie binnen de Douane

18 januari 2023

Tijdens deze Virtual Round Table zal Nanette van Schelven, Directeur Generaal bij de Douane, ingaan op hoe het kabinet in 2020 besloot onderdelen van de Belastingsdienst, Toeslagen en Douane te ontvlechten. Daarbij gaat Nanette in op de uitdagingen, maar ook zeker op de kansen die de ontvlechting met zich meebrengt. Na de presentatie is er ruimte voor uitgebreide discussie en interactie met Nanette en de overige deelnemers. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Nanette van Schelven , Douane

Inschrijven
speaker
Nanette van Schelven

Directeur-generaal

Nanette heeft een lange en indrukwekkende carrière opgebouwd binnen de rijksoverheid. Voor zij aantrad als Directeur Generaal bij de Douane, vervulde zij meerdere bestuurdersrollen bij onder andere de IND en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De Douane door het proces van ontvlechting leiden is één van de grootste uitdagingen uit haar carrière, maar ook één die Nanette met veel enthousiasme aanpakt.

Company
Douane

Informatie
Onderwerp

In januari 2020 besloot het kabinet om de onderdelen Belastingdienst, Toeslagen en Douane te ontvlechten. Het doel: minder complexiteit en verbetering van het bestuur. Zo kan de Douane als zelfstandig directoraat-generaal gerichter inspelen op actuele zaken. Daarmee moet de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. De ontvlechting bracht echter ook grote uitdagingen mee: hoe ontwikkel je als uitvoeringsorganisatie in korte tijd een strategie voor de lange termijn en, even belangrijk, hoe voer je deze uit? En hoe doe je dit te midden van grote ontwikkelingen zoals Brexit en interne digitalisering?

Programma

Locatie: Microsoft Teams
16:00 - 17:30

Doelgroep

Voor stakeholders vanuit de overheid

Voertaal

Nederlands

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners
Gerelateerde Sessies

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.