The Role of Rail in Sustainable Mobility

8 juni 2022

Tijdens dit Strategic Alliance Vision Dinner gaat Reinout Wissenburg, directeur Duurzaamheid bij ProRail, de dialoog aan over mobiliteitsvraagstukken, het heroverwegen van vormen van mobiliteit en infrastructuur, de samenwerkingsverbanden van ProRail en de modal shift bij het winnen van marktaandeel. Na zijn presentatie is er een gemodereerd gesprek met Reinout en de andere deelnemers. Je bent van harte welkom om mee te doen!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule
Download PDF

Reinout Wissenburg,

Inschrijven
Speaker
Reinout Wissenburg

Director of Sustainability

Reinout Wissenburg is een ambitieuze duurzaamheid professional met ervaring en een netwerk in het Nederlandse en Europese politieke landschap. Hij heeft ervaring met (Europees) energiebeleid en duurzame energie en is geïnteresseerd op het gebied van semipublieke/geprivatiseerde commerciële bedrijfsvoering en duurzaamheid. Reinout is intrinsiek gemotiveerd door een duurzame toekomst, wat resulteert in enthousiasme en overtuigingskracht. Hij stapte over van de energiesector naar mobiliteit en realiseerde zich dat de aanpak van klimaatverandering breder moet zijn dan alleen focussen op energie.

Company

Informatie
Onderwerp

Met de lancering van de Climate Train tijdens COP26 in Glasgow is de aandacht gevestigd op de rol van het spoor in het klimaatbeleid. ProRail realiseert zich dat infrastructuur (zoals huisvesting en bereikbaarheid per auto) en de rol van werkgevers invloed hebben op vraag en aanbod van reizen met de trein. Als onderdeel van de duurzame transitie moeten we opnieuw nadenken over mobiliteit, werken en wonen: waar komen bedrijfskantoren en woonwijken en willen we wel zo vaak reizen?

Programma

17.30 uur | Inloop met hapje en een drankje
18.00 – 20.30 uur | presentatie en discussie, inclusief 3 gangen diner
20.30 uur | einde programma, koffie en netwerken

Doelgroep

Leidinggevenden op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, strategie, allianties en partnerschappen

Voertaal

Engels

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.