Seaside Dinner 2020

Op 10 november vindt de jubileum editie van het Seaside Dinner plaats. Voor de tiende keer zijn leden Raad van Bestuur en toezichthouders uit de private en publieke sector van harte welkom in Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk. De avond zal worden ingeleid door Pieter Elbers, president-directeur bij KLM.

Pieter Elbers, president-directeur bij Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

KLM is de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog onder haar eigen naam vliegt. Als president-directeur heeft Pieter Elbers vorig jaar het honderdjarig jubileum van KLM mogen vieren. Een bedrijf kan alleen honderd jaar worden als het zichzelf constant opnieuw uitvindt. Door te investeren in nieuwe initiatieven en het ontwikkelen van plannen voor een duurzame luchtvaart maakt hij de organisatie future proof. Hoe zorgt KLM ook de komende decennia voor meer dan 35 miljoen passagiers?

Datum / tijd
Dinsdag 10 november 2020, 18:00 – 22:30

Locatie
Huis ter Duin, Noordwijk

Klik hier om te reserveren

Public Security

Spreker: Henk-Jan van der Molen, CISO bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum & tijd:
Woensdag 4 november 2020, 17:30 – 20:30

Locatie:
Regio Utrecht

Klik hier om te reserveren

Connected workplace | Smart Building tour bij VodafoneZiggo

Rondleiding door: Karin Mars, Director Workplace & Facilities bij VodafoneZiggo

Datum & tijd:
Donderdag 8 oktober 2020, 17:00 – 20:30

Locatie:
Utrecht

Klik hier als u eerder heeft deelgenomen aan een Flevum bijeenkomst
Klik hier als u nog niet eerder heeft deelgenomen of als uw gegevens gewijzigd zijn

Druk op marges en noodzaak tot innovatie: De strategische keuzes van Trouw Nutrition en Heineken Nederland

De Nederlandse maak- en distributiesector kampt met lage marges. Lange tijd werd ingezet op verdere kostenreductie, maar dit proces kan niet oneindig doorgaan. Teneinde in internationaal verband competitief te blijven zoeken organisaties binnen deze sector derhalve naar andere manieren om van toegevoegde waarde voor klanten te zijn en de omzet te verhogen. Zo ook Heineken en Trouw Nutrition die u tijdens dit Vision Dinner meenemen in de wijze waarop zij hun (merk)strategieën en waarde proposities herijken om ook in de toekomst competitief te kunnen blijven.

Spreker: Gerrit Keen, Finance Director bij Heineken Nederland

Hoewel Heineken in Nederland historisch een goede marktpositie geniet is succes in de toekomst allerminst verzekerd. Consumenten en klanten zijn toenemend in beweging, maatschappelijke trends veranderen het speelveld, digitalisering maakt andere business modellen mogelijk, craft beer heeft bier weer sexy en tegelijkertijd complexer gemaakt, de concurrentie accelereert. Heineken Nederland wil waarde genereren met en voor haar klanten en voor consumenten de optimale merkbeleving creëren. Welke kansen ziet Heineken, welke bedreigingen en hoe gaat zij daar mee om? Wat betekent dit voor de organisatie en haar processen? Gerrit Keen schept tijdens zijn presentatie het strategische en financiële kader.

Spreker: Richard Maatman, Managing Director Europe, Central-Asia & Middle-East bij Trouw Nutrition

Trouw Nutrition verbetert de dienstverlening en customer experience door de ontwikkeling van nieuwe services waarmee zij waarde voor verschillende spelers in de keten creëert. De strategie van Trouw is geënt op samenwerking, waarbij het leveren van kennis een kans is om klanten waarde en differentiatie te bieden. Daarmee verschuift zij in de waardeketen en transformeert zij van leverancier van diervoeders naar supplier van animal well being. Tijdens zijn presentatie neemt Richard u mee in de transformatie van zijn organisatie. Hij laat u zien welke keuzes aan de nieuwe strategie ten grondslag liggen en hoe hij hiervoor binnen zijn organisatie draagvlak heeft gecreëerd. Tot slot deelt hij zijn lessons learned.

Datum & tijd:
Donderdag 8 oktober 2020, 17:30 – 20:30

Locatie:
Regio Utrecht

Klik hier als u eerder heeft deelgenomen aan een Flevum bijeenkomst
Klik hier als u nog niet eerder heeft deelgenomen of als uw gegevens gewijzigd zijn

Talent Management

Spreker: Richard Plugge, Algemeen Directeur Team Jumbo-Visma

Datum & tijd:
Donderdag 17 september 2020, 17:30 – 20:30

Locatie:
Regio Utrecht

Klik hier om te reserveren

Unlocking the power of AI: How Shell innovates with AI

Digitalization ensures an explosive amount of data that becomes available to organizations. The information contained in this data is invaluable. It enables organizations to optimize their operations, to innovate and to better serve the (end) customer. For many companies, however, it is a challenge to unleash the information contained in this data and to derive its potential. Artificial intelligence takes the data to the next level. But how do you unlock the power of data with AI? Please be inspired by Shell’s approach.

Speaker: Alexander Boekhorst, VP Digitalisation and Computational Science at Shell

Shell has been an early adopter of Artificial Intelligence, as it attempts to speed up its digital transformation. From machine learning to deep learning, from autonomous vehicles to robotics; Shell has been focused on a range of technologies that have supported advances in AI. Within Shell, Alexander is responsible for the acceleration of these new technologies. During his presentation, Alexander will provide insight in the ways Shell deploys AI and how he builds an AI-empowered organisation.

Date & time:
Thursday 17 September 2020, 17:30 – 20:30

Location:
Utrecht region

Registration:
Click here if you have previously attended a Flevum meeting
Click here if you haven’t previously attended a Flevum meeting or if your contact information has changed

Virtual Round Table | Hoe Albert Heijn zich heeft aangepast tijdens COVID-19

De anderhalve meter samenleving maakt alweer enige tijd deel uit van ons vocabulaire. Maar zo lang geleden is het nog niet dat vitale sectoren waartoe Albert Heijn ook hoort, werden geconfronteerd met grote vragen en uitdagingen.  In de dagen na de uitbraak van COVID-19 moesten maatregelen snel geïmplementeerd worden, en goed gecommuniceerd. Suzanne Jungjohann zat in het regieteam van de marktleider en boven op alles wat mede bepalend is geweest voor alle winkelstraten van Nederland. Tijdens deze sessie deelt zij haar visie op de anderhalve meter samenleving en de daar bijbehorende inrichting van de werkplek op kantoor en in de winkel. Aansluitend op de presentatie van Suzanne is ruim de gelegenheid voor interactie en dialoog – niet alleen met Suzanne, maar ook met de andere deelnemers waarbij we vooral kijken naar de toekomst.

Spreker: Suzanne Jungjohann, Directeur HR bij Albert Heijn

Suzanne Jungjohann is sinds oktober 2019 directeur HR Albert Heijn. Albert Heijn heeft meer dan 1000 winkels, meer dan 100.000 medewerkers en dagelijks vult het meer dan 5 miljoen borden van haar klanten, via haar winkels en online.

Suzanne heeft haar expertise in HR opgedaan in nationale en internationale rollen bij Randstad en Tempo-Team, als directeur HR bij Delta Lloyd en laatstelijk binnen NN Group als Head of HR van Nationale-Nederlanden. Eerder in haar loopbaan was ze consultant bij PwC en partner bij Towers Perrin. Ze heeft een master in Technische Bedrijfskunde alsook in Change Management.

Datum & tijd:
Woensdag 16 september, 17:00 – 18:30

Inschrijven:
Klik hier als u eerder heeft deelgenomen aan een Flevum bijeenkomst
Klik hier als u nog niet eerder heeft deelgenomen ofals uw gegevens gewijzigd zijn

Veiligheidsproducten, produceren of niet? De balans tussen samenwerking en afhankelijkheid

Hoe kan veiligheid gegarandeerd worden? Dit is een vraagstuk waar wij allemaal, in alle dimensies van ons leven, mee te maken hebben. Vast staat dat geen enkele organisatie zonder hulp veiligheid kan garanderen. Wat nodig is: intensieve samenwerking tussen verschillende sectoren, publiek en privaat, binnen -en buitenland. In samenwerking met partijen overal ter wereld worden veiligheidsproducten ontwikkeld. In complexe samenwerkingsverbanden zoals deze is er altijd sprake van trade-offs. Aan de ene kant lijkt het alsof wij voor onze veiligheid minder autonoom worden, terwijl wij tegelijkertijd binnen samenwerkingsverbanden veel invloed uitoefenen op het gebied van productontwikkeling. Over dit spel van geven en nemen uiten Schiphol en TNO, beide belangrijk in de ontwikkeling van veiligheidsproducten, tijdens het Vision Dinner hun visie.

Spreker: Krishna Taneja, Directeur Nationale Veiligheid bij TNO

Dhr. Taneja is verantwoordelijk voor technologieontwikkeling op het gebied van criminaliteitsbestrijding, digitalisering, cybercrime, contra-terrorisme, intelligence en het vergroten van weerbaarheid van de samenleving tegen grootschalige ontwrichting. Hij strijdt voor de schaalbaarheid van technologie die kan worden ingezet om de veiligheid te vergroten. Door grote inkoopafhankelijkheid bij andere landen is het een absolute noodzaak geworden om partners in onze industrie te vinden die Nederland kunnen beschermen.

Spreker: Hedzer Komduur, Plaatsvervangend Directeur Safety, Security and Environment bij Schiphol

Dhr. Komduur is als plaatsvervangend directeur Safety, Security and Environment verantwoordelijk voor de veiligheidsproducten die in samenwerking met een van de grootste vlieghubs ter wereld worden geproduceerd. De vele producenten van veiligheidsproducten die op Schiphol tests uitvoeren ziet hij als een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de daadwerkelijke eindproducten. Wat is de strategie van Schiphol en welke producten worden er momenteel getest? Hedzer Komduur zal u alles vertellen over nieuwe innovaties op het gebied van veiligheid op onze luchthaven.

Datum & tijd:
Dinsdag 8 september 2020, 17:30 – 20:30

Locatie:
Regio Utrecht

Klik hier als u eerder heeft deelgenomen aan een Flevum bijeenkomst
Klik hier als u nog niet eerder heeft deelgenomen of als uw gegevens gewijzigd zijn

Vision Dinner | The Future of Credit Management

Digitalisation of credit management has gained momentum and the traditional craftsmanship has come to a point where it needs to reinvent itself and travel down the digital route.  To reap the benefits of digitalisation credit managers need to adapt and become more agile in their ways of working. A new skillset that meets the innovative applications of disruptive technologies should be acquired. Accordingly, the efficiency of new and emerging technologies can be harnessed by generating continuous reskilling and upskilling of employees. Join the Vision Dinner with Vattenfall and Signify and discuss how your credit management strategy can reach new levels. 

Speaker: Martin Neef, Head of Payment & Collections at Vattenfall

Knowing the customer is at the heart of Vattenfall’s credit management strategy. In order to be capable of better understanding customers and their reasons (not) to pay, Vattenfall introduced a data driven way of working. With insights and predictions gained from data, Vattenfall started to decide for each and every customer what the next step in the collection process will be.

Speaker: Eric Berendsen, Global Process Business Owner Credit & Collections at Signify

Signify became an independent entity in 2016 and has therefore embrangled many transformations. Especially in their industry,  products life-span tend to last longer and therefore Signify is on the search for new business models. The collections department of Eric has to tangle along with these changes and is continuously evolving. Signify first had to standardize processes and is now in the midst of its digital transformation. Eric will take you on his journey and shows how new technologies can be used to better understand customer needs and improve credit management.

Coronavirus
Please note that we take into account the coronavirus guidelines and that this event will only be organised as long as we can do it safely and in accordance with the guidelines.

Date & time:
Thursday September 3rd, 17:30 – 20:30

Location:
Utrecht area

Click here to register

Invloed en macht van de patiënt

Hoe geef je mede richting aan verandering in de zorg?

De zorgwereld verandert in een snel tempo. Zo wordt er sinds COVID-19 nog harder gewerkt aan zorg op afstand, zoals VR operaties, gezondheidsapps, digitale post-IC dagboek en slimme producten zoals een bed dat je gewicht monitort. De nieuwe technologieën bieden veel innovatieve mogelijkheden, maar roepen tegelijkertijd vragen op. Daarnaast zorgen netwerkgeneeskunde, de juiste zorg op de juiste plek, homemonitoring, precision medicine en groeiende druk op de middelen ook voor de nodige (bestuurlijke) uitdagingen. Hoe kun je als bestuurder van een patiëntenorganisatie en als individuele patiënt je impact (op afstand) vergroten? Oftewel: Hoe kun je samen bouwen aan de toekomst van de zorg? Het is essentieel dat de belangen van de patiënten voorop staan in de discussie, maar hoe worden deze gehoord en meegenomen in de besluitvorming? Om antwoord te geven op deze en andere vragen staan de volgende thema’s centraal op de patiëntenorganisatiedag: vijf niveaus van invloed, patient advocacy in de media en stakeholderbenadering.

Hybride event
De patiëntenorganisatiedag wordt dit jaar een hybride event. Flevum heeft, mede door Covid-19, een digitale stroomversnelling beleefd en heeft sinds half maart 2020 al haar events omgezet in een virtuele setting. Gelukkig versoepelen de maatregelen vanuit het RIVM stapsgewijs en mogen wij ook weer live en hybride bijeenkomsten organiseren – uiteraard met inachtneming van alle regelgeving.

Een hybride event betekent dat er zowel live als virtuele deelname mogelijk is. De presentaties en workshops worden gelivestreamd en er worden in de zaal grote schermen geplaatst, zodat er ook interactie kan plaatsvinden tussen de virtuele en live deelnemers.

Het hybride event heeft een fysieke en virtuele mogelijkheid met een eigen indeling:
• Fysiek: ochtend, lunch, middagprogramma
• Virtueel: ochtend en een online workshop (wanneer de fysieke groep gaat lunchen). Het virtuele programma eindigt dus eerder dan het fysieke programma.

Spreker: Monic Bührs, Coach en trainer in leiderschap
Monic Bührs heeft in verschillende managementfuncties op technisch, commercieel en financieel/bedrijfskundig gebied gewerkt. Ze zal antwoord geven op vragen zoals: Hoe handhaaf je je aan de top en blijf je toch bij jezelf?

Spreker: Bram Verbrugge, Voorzitter Stichting Voor Sara
Stichting voor Sara kreeg media aandacht via krantencolumns en zo groeide de stichting uit tot een professioneel kennisplatform en -netwerk. Bram biedt jou praktische media tips waar je tijdens de workshop mee kunt oefenen.

Spreker: Lilian Vloet, Lector Acute Intensieve Zorg / voorzitter Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC)
Lilian Vloet, Lector Acute Intensieve Zorg / voorzitter Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC). Lilian VloetLilian zal tijdens de patiëntenorganisatiedag uitleggen hoe ze FCIC, patiëntenorganisatie IC Connect en het Post Intensive care syndroom (PICS) op de kaart hebben gezet, samen met hun netwerk. In de COVID periode kwam dat in een stroomversnelling. Stichting FCIC heeft ook de Impactprijzen ‘Impact! Met patiëntperspectief’ (jury- en publieksprijs 2018) en de Anna Reynvaan praktijkprijs 2015 in ontvangst mogen nemen. U kunt dus bewezen advies verwachten rondom het toegang vervaardigen en contacten leggen met diverse stakeholders om invloed uit te oefenen.

Dagvoorzitter: Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut
Roderik is als voorzitter en directeur van het Nederlands Debat Instituut één van de beste en bekendste Nederlandse debaters. Hij zal de dag voorzitten en de discussie leiden. Ook zal hij zijn inzichten op het gebied van overtuigen en beïnvloeden met ons delen. Welke beïnvloedingsstijlen hanteren politici en hoe neem je die mee in je eigen strategie?

Datum:
Woensdag 2 september

Tijden live event:
Gehele dag

Tijden online event:
Dagdeel

Definitieve tijden worden nog bekend gemaakt.

Locatie:
DUS, Utrecht

Klik hier om te reserveren