Virtual Round Table | Digitale Transformatie Roadmap

Van omvangrijke ERP naar Digitaal op maat

Hoe meer mogelijk is op het snijvlak van IT en de mens des te meer sectoren en bedrijven de digitale transformatie doormaken. Technologie biedt steeds meer uitkomsten die op maat kunnen worden gemaakt en toegepast. Snelle kort cyclische projecten met concrete resultaten zijn erg belangrijk voor bijvoorbeeld projectmatig werkende bouwbedrijven. Hoe weet u wanneer technologie haalbaar is voor uw bedrijf? En hoe bouwt u hierop verder, naar meer digitale toepassingen?

Spreker: Ad Franssen, Manager Digital bij DuraVermeer

Ad is als manager digital verantwoordelijk voor de digitale afdeling. Ad transformeert Dura Vermeer van projectorganisatie die gebruik maakt van IT naar een digitale organisatie. De eerste prioriteit is het optimaliseren van de interne processen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van BI. Daarnaast kan deze digitale strategie worden doorgetrokken naar het ontwikkelen van apps  voor werknemers en klanten, en uiteindelijk ook naar smart toepassingen in de steden van de toekomst.

Datum & tijd:
Dinsdag 30 juni, 17:00 – 18:30

Klik hier om te reserveren

Virtual Round Table | Hoe Albert Heijn zich heeft aangepast tijdens COVID-19

De anderhalve meter samenleving maakt alweer enige tijd deel uit van ons vocabulaire. Maar zo lang geleden is het nog niet dat vitale sectoren waartoe Albert Heijn ook hoort, werden geconfronteerd met grote vragen en uitdagingen.  In de dagen na de uitbraak van COVID-19 moesten maatregelen snel geïmplementeerd worden, en goed gecommuniceerd. Suzanne Jungjohann zat in het regieteam van de marktleider en boven op alles wat mede bepalend is geweest voor alle winkelstraten van Nederland. Tijdens deze sessie deelt zij haar visie op de anderhalve meter samenleving en de daar bijbehorende inrichting van de werkplek op kantoor en in de winkel. Aansluitend op de presentatie van Suzanne is ruim de gelegenheid voor interactie en dialoog – niet alleen met Suzanne, maar ook met de andere deelnemers waarbij we vooral kijken naar de toekomst.

Spreker: Suzanne Jungjohann, Directeur HR bij Albert Heijn

Suzanne Jungjohann is sinds oktober 2019 directeur HR Albert Heijn. Albert Heijn heeft meer dan 1000 winkels, meer dan 100.000 medewerkers en dagelijks vult het meer dan 5 miljoen borden van haar klanten, via haar winkels en online.

Suzanne heeft haar expertise in HR opgedaan in nationale en internationale rollen bij Randstad en Tempo-Team, als directeur HR bij Delta Lloyd en laatstelijk binnen NN Group als Head of HR van Nationale-Nederlanden. Eerder in haar loopbaan was ze consultant bij PwC en partner bij Towers Perrin. Ze heeft een master in Technische Bedrijfskunde alsook in Change Management.

Datum & tijd:
Dinsdag 30 juni 2020, 17:00 – 18:30

Klik hier om te reserveren

Virtual Round Table | Hoe bouwt u uw eigen digitale DNA? De digitale transformatie van Innogy

Datum & tijd:
Dinsdag 23 juni 2020, 17:00 – 18:30

Klik hier om te reserveren

Verborgen strijd in het veiligheidsdomein

De balans tussen samenwerking en afhankelijkheid

Zowel in het fysieke als in het digitale domein is het veiligheidsvraagstuk zo verweven en domein overschrijdend, dat geen enkele organisatie het ‘alleen kan doen’. Voor bescherming tegen cyberaanvallen, ondermijnende criminaliteit, terrorisme en inmenging van buitenlandse actoren is intensieve samenwerking nodig. Een veilige samenleving vraagt boven alles dus om samenwerking. Maar hoe geef je invulling aan samenwerking zonder te afhankelijk te worden van andere actoren? TNO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken delen hun visie.

Spreker: Timo S. Koster, Ambassadeur Veiligheidsbeleid & Cyber bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dhr. Koster werd in 2018 benoemd tot Ambassadeur voor Veiligheidsbeleid & Cyber. Daarvoor was hij sinds 2012 directeur Defensiebeleid en -capaciteiten van de NAVO. Tijdens dit Vision Dinner deelt hij zijn visie op het versterken van de cyberweerbaarheid, voor zowel Nederland als daarbuiten. Ook laat hij aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe hij met andere landen, ngo’s en private partijen samenwerkt op gebied van contraterrorisme, wapenbeheersing en natuurlijk cyber.

Spreker: Krishna Taneja, Directeur Nationale Veiligheid bij TNO

Dhr. Taneja is verantwoordelijk voor technologieontwikkeling op het gebied van criminaliteitsbestrijding, digitalisering, cybercrime, contra-terrorisme, intelligence en het vergroten van weerbaarheid van de samenleving tegen grootschalige ontwrichting. Hij strijdt voor de schaalbaarheid van technologie die kan worden ingezet om de veiligheid te vergroten. Door grote inkoopafhankelijkheid bij andere landen is het een absolute noodzaak geworden om partners in onze industrie te vinden die Nederland kunnen beschermen.

Datum & tijd:
Woensdag 17 juni, 17.30 – 20.30

Locatie:
Regio Utrecht

Klik hier om te reserveren

Aegon: Van product- naar klantgerichte organisatie

Niet voor ieder bedrijf ligt het onderscheidend vermogen in het product of de dienst die zij aanbiedt. Daarom wordt gezocht naar andere manieren voor differentiatie. Zo doet ook Aegon dat, aangezien middels haar financiële producten steeds minder goed het onderscheid te maken is. Om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden zette de verzekeraar een nieuwe koers in en probeert het via klantcontact zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Daarmee transformeert Aegon zich steeds meer van  product- naar klantgedreven organisatie.

Spreker: Rien Brus, Global VP Customer Strategy bij Aegon

Aegon is één van de grootste internationale (levens)verzekeraars en is actief in meer dan 20 landen. Rien is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van de klantgerichte strategie. Via deze strategie bindt zij  klanten aan zich en onderscheidt zij zich van haar competitie. Tijdens zijn presentatie laat Rien u zien hoe hij de transformatie naar een klantgerichte organisatie aanpakt en wat dit betekent voor de interne organisatie, inclusief de vaardigheden van werknemers. Ook laat hij zien hoe hij de strategie wereldwijd borgt. Zo worden de internationale klantcontactorganisaties gemonitord en beoordeeld op basis van een maturity assessment.

Datum / tijd

Dinsdag 16 juni 2020, 17:30 – 20:30

Locatie
Hoofdkantoor Aegon, Den Haag

Klik hier om te reserveren

Modern Workplace

Hoe ING iedere werknemer meeneemt in haar digitale transformatie

Door nieuwe technologische innovaties en toenemende globalisering verandert de wereld om ons heen in hoog tempo. Dit heeft niet alleen invloed uw huidige businessmodel, maar vloeit door in ieder aspect van de organisatie. Digitalisatie verandert de huidige werkplek, zowel fysiek als sociaal. Denk hierbij aan internationaal teamwork, behoefte aan digitaal talent, training van de huidige workforce, ondersteunende IT en moderne faciliteiten. Bij ING staan werknemers voorop en wordt iedereen meegenomen in de continue digitale ontwikkeling. Hoe ze dit doen, hoort u tijdens de inspirerende presentatie van Maarten van Beek.

Spreker: Maarten van Beek, HR Directeur ING België, Nederland en Luxemburg

Als HR Directeur van ING Benelux leidt Maarten van Beek een organisatorische transformatie naar de Agile manier van werken, waardoor 25.000 medewerkers mee kunnen met de digitale platform strategie van ING. Dit vergt training van de huidige workforce, maar ook het aantrekken van nieuw digitaal talent. Een enorme uitdaging die herkenbaar is voor veel organisaties. Tijdens zijn presentatie neemt Maarten van Beek u mee in de stappen die ING heeft genomen om klaar te zijn voor de toekomst. Gedurende de discussie worden belangrijke lessen met elkaar gedeeld en wordt de vertaalslag naar uw organisatie gemaakt.

Datum / tijd
Woensdag 27 mei, 17:30 – 20:30

Locatie
Regio Utrecht

Klik hier om te reserveren

Direct to consumer als nieuw businessmodel

De Nederlandse maak- en distributiesector kampen met lage marges. Lange tijd werd ingezet op verdere kostenreductie, maar dit proces kan niet doorgaan. Om (in internationaal verband) competitief te blijven zoeken organisaties binnen deze sector derhalve naar andere manieren om van toegevoegde waarde voor klanten te zijn en de omzet te verhogen. Zo ook Trouw Nutrition, dat de dienstverlening en customer experience verbetert door nieuwe services te ontwikkelen waarmee zij waarde creëert voor verschillende spelers in de keten. Zo verschuift zij in de waardeketen en transformeert zij van leverancier van diervoederspecialiteiten naar supplier van optimalisatie voor zowel technisch-nutritioneel, financieel als op gebied van duurzaamheid.

Spreker: Richard Maatman, Managing Director Europe, Central-Asia & Middle-East bij Trouw Nutrition

De strategie van Trouw is geënt op de samenwerking, waarbij het leveren van kennis een kans is om klanten waarde en differentiatie te bieden.  Digitalisering speelt hierbij een cruciale rol. Tijdens zijn presentatie neemt Richard u mee in de (digitale) transformatie van zijn organisatie. Hij laat u zien welke keuzes aan de nieuwe strategie ten grondslag liggen en hoe hij hiervoor binnen zijn organisatie draagvlak heeft gecreëerd. Tot slot deelt hij zijn lessons learned.

Tijd & datum:
Dinsdag 19 mei, 17.30 – 20.30 uur

Locatie:
Regio Utrecht

Klik hier om te reserveren

Vision Dinner | Innovatie bij Defensie en NS

Om onze veiligheid te garanderen, zet de krijgsmacht zich dagelijks in op technologische innovatie om de gevaren van vandaag de dag te kunnen bestrijden, zo ook op IT-gebied. Defensie is echter een organisatie die van zekerheden uitgaat – strakke procedures die geen speling geven om even iets uit te proberen – IT moet vooral robuust 24×7 beschikbaar zijn. Dat geeft een enorme tegenstrijdigheid. Defensie heeft een vorm gevonden om de balans tussen een toch te innoveren binnen de behoudende organisatie. Hierbij blijft het niet bij pilots, maar gaat het om blijvende innovatiekracht.

Ook de Nederlandse Spoorwegen werkt hard aan diverse innovatie pilots, van de inzet van kunstmatige intelligentie tot Serious Gaming om werknemers te trainen. Hierbij wordt data gebruikt ter ontwikkeling en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Maar hoe geeft NS dat vorm en hoe zorgen zij voor blijvende innovatiekracht? Een uitdaging waarvoor veel andere bedrijven – en misschien ook die van u – zich gesteld zien.

Spreker: Erwin Abbink, Head of Innovation & Analytics Nederlandse Spoorwegen

Erwin Abbink is verantwoordelijk voor R&D naar optimalisatie-modellen en het ontwikkelen en toepassen van simulatie & serious gaming. Ook het beproeven en introduceren van technische innovaties in de praktijk behoort tot zijn verantwoordelijkheden. Hierbij is data en automatisering een belangrijke drijfveer, maar ook wordt de menselijke factor duidelijk meegenomen bij het innoveren binnen NS. Erwin zal ingaan op de uitdagingen van het meenemen van de vele partijen binnen en buiten NS bij de invoering van innovaties.

Sprekers: Olivier Sessink, CTO Joint IV Commando & Elise Teuben, Hoofd Innovatie Joint IV Commando

Tijdens hun presentatie nemen Olivier Sessink (CTO) en Elise Teuben (Hoofd Innovatie) u mee in de wereld van Defensie en hoe zij omgaan met de uitdagingen van innovatie in een behoudende organisatie. Graag gaan ze met u in discussie over de knelpunten, zoals de scale-up van innovaties. Verschillende praktijkvoorbeelden op het gebied van Data Science, Virtual Reality Training, Cyber security en de inzet van IoT zullen de revue passeren.

Door alle sprekers wordt de vertaalslag gemaakt hoe u een innovatie cultuur bij uw organisatie kunt bewerkstelligen. Inspirerende presentaties voor u als bestuurder, waarin vraagstukken en uitdagingen worden behandeld waarin u zich ongetwijfeld zult herkennen! Na de presentaties faciliteren wij een open discussie onder de Chatham House Rule waarbij wij ook graag uw ervaringen horen.

Datum / tijd

Donderdag 14 mei 2020,  17:30 – 20:30

Locatie

Regio Utrecht

Klik hier om te reserveren

The inconvenient truth about digital transformation

There have always been disruptions in the way goods and services are designed, produced, and delivered to customers.  What is different today, is that digitalisation accelerates the pace of these changes faster than ever before. In a rapidly changing market, it is vital to transform your business into a digital winner and therefore remain competitive. Do you believe that your organisation is on the right transformation pathway? What does it take to become future ready? What are the top skills needed for successful digital transformation? Please be inspired by Paul de Hartog, responsible for Digital Transformation at Unilever.

Speaker: Paul de Hartog, Digital Transformation Director at Unilever

Digital transformation is at the heart of Unilever’s new strategy, which transforms the consumer goods company into a digital giant. The transformation touches 2.5 billion daily customers, 161.000 employees, 400 brands and the 300 production facilities it operates across 190 different countries. The journey of digital transformation often is a lengthy and complex one. Companies need to let go of old believe systems and behaviors. Old rules no longer apply. During his presentation Paul talks about some of the inconvenient truths about digital transformation.

Tijd & datum:
Donderdag 7 mei, 17.30 – 20.30

Locatie:
Regio Utrecht

Klik hier om te reserveren