Druk op marges en noodzaak tot innovatie: De strategische keuzes van Trouw Nutrition en Heineken Nederland

De Nederlandse maak- en distributiesector kampt met lage marges. Lange tijd werd ingezet op verdere kostenreductie, maar dit proces kan niet oneindig doorgaan. Teneinde in internationaal verband competitief te blijven zoeken organisaties binnen deze sector derhalve naar andere manieren om van toegevoegde waarde voor klanten te zijn en de omzet te verhogen. Zo ook Heineken en Trouw Nutrition die u tijdens dit Vision Dinner meenemen in de wijze waarop zij hun (merk)strategieën en waarde proposities herijken om ook in de toekomst competitief te kunnen blijven.

Spreker: Gerrit Keen, Finance Director bij Heineken Nederland

Hoewel Heineken in Nederland historisch een goede marktpositie geniet is succes in de toekomst allerminst verzekerd. Consumenten en klanten zijn toenemend in beweging, maatschappelijke trends veranderen het speelveld, digitalisering maakt andere business modellen mogelijk, craft beer heeft bier weer sexy en tegelijkertijd complexer gemaakt, de concurrentie accelereert. Heineken Nederland wil waarde genereren met en voor haar klanten en voor consumenten de optimale merkbeleving creëren. Welke kansen ziet Heineken, welke bedreigingen en hoe gaat zij daar mee om? Wat betekent dit voor de organisatie en haar processen? Gerrit Keen schept tijdens zijn presentatie het strategische en financiële kader.

Spreker: Richard Maatman, Managing Director Europe, Central-Asia & Middle-East bij Trouw Nutrition

Trouw Nutrition verbetert de dienstverlening en customer experience door de ontwikkeling van nieuwe services waarmee zij waarde voor verschillende spelers in de keten creëert. De strategie van Trouw is geënt op samenwerking, waarbij het leveren van kennis een kans is om klanten waarde en differentiatie te bieden. Daarmee verschuift zij in de waardeketen en transformeert zij van leverancier van diervoeders naar supplier van animal well being. Tijdens zijn presentatie neemt Richard u mee in de transformatie van zijn organisatie. Hij laat u zien welke keuzes aan de nieuwe strategie ten grondslag liggen en hoe hij hiervoor binnen zijn organisatie draagvlak heeft gecreëerd. Tot slot deelt hij zijn lessons learned.

Datum & tijd:
Donderdag 8 oktober 2020, 17:30 – 20:30

Locatie:
Regio Utrecht

Klik hier als u eerder heeft deelgenomen aan een Flevum bijeenkomst
Klik hier als u nog niet eerder heeft deelgenomen of als uw gegevens gewijzigd zijn

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Accruent.