Invloed en macht van de patiënt

Hoe geef je mede richting aan verandering in de zorg?

De zorgwereld verandert in een snel tempo. Zo wordt er sinds COVID-19 nog harder gewerkt aan zorg op afstand, zoals VR operaties, gezondheidsapps, digitale post-IC dagboek en slimme producten zoals een bed dat je gewicht monitort. De nieuwe technologieën bieden veel innovatieve mogelijkheden, maar roepen tegelijkertijd vragen op. Daarnaast zorgen netwerkgeneeskunde, de juiste zorg op de juiste plek, homemonitoring, precision medicine en groeiende druk op de middelen ook voor de nodige (bestuurlijke) uitdagingen. Hoe kun je als bestuurder van een patiëntenorganisatie en als individuele patiënt je impact (op afstand) vergroten? Oftewel: Hoe kun je samen bouwen aan de toekomst van de zorg? Het is essentieel dat de belangen van de patiënten voorop staan in de discussie, maar hoe worden deze gehoord en meegenomen in de besluitvorming? Om antwoord te geven op deze en andere vragen staan de volgende thema’s centraal op de patiëntenorganisatiedag: vijf niveaus van invloed, patient advocacy in de media en stakeholderbenadering.

Hybride event
De patiëntenorganisatiedag wordt dit jaar een hybride event. Flevum heeft, mede door Covid-19, een digitale stroomversnelling beleefd en heeft sinds half maart 2020 al haar events omgezet in een virtuele setting. Gelukkig versoepelen de maatregelen vanuit het RIVM stapsgewijs en mogen wij ook weer live en hybride bijeenkomsten organiseren – uiteraard met inachtneming van alle regelgeving.

Een hybride event betekent dat er zowel live als virtuele deelname mogelijk is. De presentaties en workshops worden gelivestreamd en er worden in de zaal grote schermen geplaatst, zodat er ook interactie kan plaatsvinden tussen de virtuele en live deelnemers.

Het hybride event heeft een fysieke en virtuele mogelijkheid met een eigen indeling:
• Fysiek: ochtend, lunch, middagprogramma
• Virtueel: ochtend en een online workshop (wanneer de fysieke groep gaat lunchen). Het virtuele programma eindigt dus eerder dan het fysieke programma.

Spreker: Monic Bührs, Coach en trainer in leiderschap
Monic Bührs heeft in verschillende managementfuncties op technisch, commercieel en financieel/bedrijfskundig gebied gewerkt. Ze zal antwoord geven op vragen zoals: Hoe handhaaf je je aan de top en blijf je toch bij jezelf?

Spreker: Bram Verbrugge, Voorzitter Stichting Voor Sara
Stichting voor Sara kreeg media aandacht via krantencolumns en zo groeide de stichting uit tot een professioneel kennisplatform en -netwerk. Bram biedt jou praktische media tips waar je tijdens de workshop mee kunt oefenen.

Spreker: Lilian Vloet, Lector Acute Intensieve Zorg / voorzitter Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC)
Lilian Vloet, Lector Acute Intensieve Zorg / voorzitter Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC). Lilian VloetLilian zal tijdens de patiëntenorganisatiedag uitleggen hoe ze FCIC, patiëntenorganisatie IC Connect en het Post Intensive care syndroom (PICS) op de kaart hebben gezet, samen met hun netwerk. In de COVID periode kwam dat in een stroomversnelling. Stichting FCIC heeft ook de Impactprijzen ‘Impact! Met patiëntperspectief’ (jury- en publieksprijs 2018) en de Anna Reynvaan praktijkprijs 2015 in ontvangst mogen nemen. U kunt dus bewezen advies verwachten rondom het toegang vervaardigen en contacten leggen met diverse stakeholders om invloed uit te oefenen.

Dagvoorzitter: Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut
Roderik is als voorzitter en directeur van het Nederlands Debat Instituut één van de beste en bekendste Nederlandse debaters. Hij zal de dag voorzitten en de discussie leiden. Ook zal hij zijn inzichten op het gebied van overtuigen en beïnvloeden met ons delen. Welke beïnvloedingsstijlen hanteren politici en hoe neem je die mee in je eigen strategie?

Datum:
Woensdag 2 september

Tijden live event:
Gehele dag

Tijden online event:
Dagdeel

Definitieve tijden worden nog bekend gemaakt.

Locatie:
DUS, Utrecht

Klik hier om te reserveren