Vision Dinner | Trends in Veiligheid

De mogelijkheden van disruptieve technologieën zijn eindeloos. De inzet van drones, slimme camera’s en verlichting, en intelligente verkeerssystemen dragen bij aan een veiligere samenleving. Deze technologieën bieden veel meer mogelijkheden om informatie te verzamelen, maar ook om op basis van al deze informatie direct over te gaan tot actie. Om de potentie van technologie ten volste te kunnen benutten en Nederland daadwerkelijk een stapje veiliger te maken is visie, vertrouwen en samenwerking tussen kennisinstellingen, politie en de overheid (publiek-private samenwerking) essentieel.

Spreker: Erik Hoorweg is Vice President, Lead Capgemini Invent bij Capgemini

Erik leidt de Security & Privacy afdeling in de publieke sector en is nauw betrokken bij de publicatie van het rapport ‘Trends in Veiligheid’. Dit is een jaarlijks visierapport dat de belangrijkste ontwikkelingen in het domein van de openbare orde en veiligheid schetst. Tijdens zijn presentatie geeft hij u inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties op dat gebied en gaat hij specifiek in op het leiderschap dat nodig is voor succesvolle innovatie.

Spreker: Leon Verver, Directeur van het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) bij Politie Nederland

DITSS brengt publieke en private stakeholders samen om te werken aan maatschappelijke oplossingen voor hedendaagse veiligheidsvraagstukken in de openbare ruimte. De organisatie beschikt over een deskundig team met operationele kennis en ervaring in het veiligheidsdomein, wetenschappelijke kennis én ervaring met innovatieprocessen. Zo beschikt Leon zelf over ruime praktijkervaring en is hij tevens coördinator voertuigencriminaliteit bij Nationale Politie.

Spreker: Ido Nap, Programmamanager Sensing bij Politie Nederland

DITSS werkt o.a. op de TU Eindhoven met de Politie en overige partners aan technologische innovaties. Zo is in de strijd tegen mobiel banditisme een proef op het gebied van data-correlatie gestart. Daarbij worden kentekens slim gecombineerd met camerabeelden en berichten op social media, zodat zakkenrollers sneller herkend worden. Aan de hand van deze specifieke casus laten Leon en Ido u zien hoe publiek-private samenwerking in de praktijk is vormgegeven en welke uitdagingen en dilemma’s daarmee gepaard gaan. Ook laten zij u zien wat de voorwaarden voor succesvolle publiek-private samenwerking zijn. Persoonlijk leiderschap en het erkennen van elkaars belangen zijn daarin essentieel.


Datum / tijd
Dinsdag 04 februari 2020, 17:30 – 20:30

Locatie
De Kloosterhoeve, Harmelen

Klik hier om te reserveren