Hoe Oracle de workforce meeneemt in de transitie

Interview met Wilfred Scholman, Country Leader Oracle Nederland


Flevum sprak deze maand met Wilfred Scholman. Sinds medio 2018 is hij Country Leader bij Oracle Nederland en daarmee verantwoordelijk voor de lokale aansturing en tegelijk de key accounts van het softwarebedrijf. We spraken met Scholman over de transitie van product- naar servicebedrijf, het meekrijgen van de workforce in deze transitie en de rol van zijn persoonlijk leiderschap.

Oracle ontwikkelt zich de afgelopen jaren steeds meer van een product -gedreven bedrijf naar een serviceleverancier. Nieuwe cloudoplossingen spelen een grote rol in deze transformatie. De klassieke on-premise producten maken echter niet direct plaats voor nieuwe oplossingen. Deze verandering vindt geleidelijk plaats, en ook nu nog is er ruimte voor de klassieke oplossingen. ‘We hebben nog steeds veel klanten die rekenen op onze on-premise producten, bijvoorbeeld vanwege bepaalde interne richtlijnen, en we proberen die klanten ook elke dag positief te verrassen.’

Bij de verandering van on-premise oplossingen naar cloudoplossingen staat het continue ondersteunen van de klant centraal. Oracle Nederland onderscheidt zich hierin door klanten geen deadline voor migratie te geven: ‘Wij geven geen einddatum aan onze on-premise producten. Klanten die in on-premise producten hebben geïnvesteerd en om wat voor reden dan ook nog niet overstappen naar de cloud, kunnen daar hun eigen keuzes in maken. Tegelijkertijd kunnen wij hen in deze verandering begeleiden. ‘Cloudoplossingen zijn inmiddels bijna altijd functioneel verder dan on-premise producten. Daardoor ontstaat bij de klant vaak vanzelf een business case om te kijken naar de volgende generatie cloudproducten.’

Scholman probeert de workforce continu mee te nemen in het streven naar een optimale klantbeleving. Zo zijn er programma’s opgezet binnen Oracle Nederland waarin met werknemers samen wordt gekeken naar: ‘hoe zetten we het juiste team bij elkaar en hoe vieren we succes intern en met de klant samen?’. Daarnaast geeft Scholman tijdens interne evenementen regelmatig het woord aan de klant. De klant vertelt dan aan de hand van een case over de ervaring met Oracle, met daarin de ruimte voor kritische reflectie. Op deze manier zien werknemers hoe er in de dagelijkse praktijk met Oracle’s kernwaarden rondom klantbeleving wordt omgegaan. Tegelijk leren medewerkers van alle afzonderlijke afdelingen van elkaars werk, wat weer bijdraagt aan het trotse gevoel richting de organisatie.

Naast het meenemen van werknemers in de visie en strategie van je bedrijf, is het belangrijk om nieuw talent te blijven aantrekken. Er is een groot gebrek aan IT-ers in Nederland, waardoor het een uitdaging is om de employer of choice te zijn. Om aantrekkelijk te blijven als werkgever, heeft Oracle Nederland bijvoorbeeld recentelijk een nieuw kantoor geopend tegenover het Scheepvaartsmuseum in Amsterdam. Scholman geeft aan: ‘We hebben simpelweg gekeken: waar willen mensen werken?’. Verder is er een ‘Young Board’ gevormd waarin starters zich kunnen organiseren om feedback te geven aan het management en zich actief te mengen in de beslissingen die op lokaal niveau worden genomen. Daarnaast worden er voor werknemers informele bijeenkomsten georganiseerd die bijdragen aan aantrekkelijk werkgeverschap. Een heus ‘Oracle Women Leadership’-team zorgt er daarnaast voor dat ook de vrouwen in tech binnen de organisatie duidelijk vertegenwoordigd zijn en hun stem kunnen laten gelden. Er werken nog altijd vrij weinig vrouwen in tech, Oracle draagt er daarom actief aan bij om dit aandeel te laten stijgen

“Elk modern bedrijf zou constant kritisch moeten blijven kijken naar de klantervaring. Het steeds beter moeten willen doen.”

Tot slot signaleert de directeur van Oracle Nederland een nieuwe ontwikkeling: de transformatie van een service economie naar een ‘experience economie’. In een experience economie ligt de aandacht op de vraag hóe diensten worden geconsumeerd. Klantervaring staat hierin centraal. ‘Elk modern bedrijf zou constant kritisch moeten blijven kijken naar de klantervaring, het steeds beter moeten willen doen.’ Door in te spelen op de veranderende klantbehoeften en de workforce hierin mee te krijgen, gaat Scholman met Oracle de nieuwe uitdagingen van de experience economie aan.

Gerelateerde interviews

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.