De link tussen technologie en dienstverlening

Interview met Vinz van Es, Managing Director G4S Nederland

Vinz van Es is inmiddels 20 jaar actief in de beveiligingsbranche en is sinds 2015 Managing Director bij G4S Nederland. In de beveiligingsbranche sta je als bestuurder tussen technologie en dienstverlening in, waardoor Van Es zich altijd geboeid voelt. Wat zijn de uitdagingen die hierbij komen kijken? Wat zijn de strategieën van G4S Nederland hierin?

Technologie-gedreven transitie
Vinz van Es heeft te maken met verschillende trends en ontwikkelingen bij G4S Nederland, waaronder technologische ontwikkelingen en toegenomen gebruik van data. Het bedrijf heeft een transitie ingezet waarbij technologie en data worden ingezet om medewerkers efficiënter en slimmer in te zetten en nieuwe, integrale oplossingen voor veiligheid te bieden.

Voorbeelden van nieuwe oplossingen zijn beveiliging op afstand, waar de veiligheid van de omgeving wordt gewaarborgd door slimme technologieanalyses te maken van camerabeelden. Vanuit een secure operating center kunnen medewerkers vervolgens gericht acteren bij incidenten of deze voorkomen. G4S anticipeert met dit soort technologische oplossingen op een krappe arbeidsmarkt enerzijds, en de kostprijs van arbeid anderzijds. Van Es benadrukt dat ondanks deze transitie, G4S een ‘echte dienstverlener’ blijft en kwaliteit altijd prioriteit heeft. Technologie ondersteunt en verbetert de dienstverlening.

”Je bent echt met een groot schip van koers aan het veranderen, en we zien dat steeds meer mensen aan boord springen”.

Cultuurverandering
Om de transitie naar technologische oplossingen teweeg te brengen, is een cultuurverandering nodig. Een verandering in denkwijze, omscholing en het aan boord brengen van de juiste mensen zijn daarin cruciaal. ‘Je bent echt met een groot schip van koers aan het veranderen en we zien dat steeds meer mensen aan boord springen’, stelt Van Es.

Cultuurverandering bij G4S Nederland is extra uitdagend omdat de ruim 6.500 medewerkers grotendeels op locatie bij klanten werken en niet zozeer onder één dak. Hoe blijf je in die context op de hoogte van wat er binnen de workforce leeft? Van Es geeft aan dat twee dingen essentieel zijn: te allen tijde een platte organisatiestructuur houden en als bestuurder de vloer op gaan om te kunnen ‘voelen’ wat er speelt. ‘Dit is een continu proces waarin het onvermijdelijk is dat je als bestuurder af en toe wordt ingehaald. Desalniettemin doe je altijd je best om er middenin te staan. Ik ga bijvoorbeeld met medewerkers in gesprek om te ondervinden of formele communicatie bij medewerkers binnenkomt zoals bedoeld’, geeft Van Es aan.

Transitie en cultuurverandering gaan niet alleen eigen medewerkers aan. Klanten zullen ook moeten openstaan voor een nieuwe aanpak en vertrouwen moeten hebben in de kwaliteit van nieuwe oplossingen. Met de komst van bepaalde technologieën heeft G4S daarom bewust gekozen om kennis actief te delen met de klant. Van Es gelooft nadrukkelijk dat kennisdeling met de klant leidt tot een betere samenwerking. ‘Niet de kaarten op de borst houden, maar op tafel leggen’, vindt Van Es. G4S heeft bijvoorbeeld de ‘G4S Academy’. In dit netwerk wordt kennis en informatie proactief gedeeld met zowel medewerkers als klanten. Dit biedt ruimte voor feedback op de oplossingen en service waardoor G4S zich constant kan verbeteren. G4S organiseert bijvoorbeeld regelmatig bijeenkomsten met specifieke klantgroepen om onderling kennis proactief te delen.

Strategie en innovatie
Wereldwijd is G4S actief in meer dan 90 landen, welke allemaal verschillen in historie, markt achtergrond, en wet en- regelgeving. Nederland is een relatief georganiseerd land met sterk ontwikkelde sociale wetgeving en arbeidsvoorwaarden. Dit maakt de bedrijfsvoering van G4S Nederland redelijk uniek in vergelijking met G4S in andere landen, vertelt Van Es. Daarnaast zijn klanten in de Nederlandse markt in meerdere mate klaar voor de integrale oplossingen van G4S. Nederlandse bedrijven dragen veiligheid steeds vaker over aan één partij, die de juiste expertise in huis heeft en een integrale oplossing kan bieden.

Kijkend naar de verschillen in wet en- regelgeving en markt, is het belangrijk dat G4S Nederland haar eigen strategie kan ontwikkelen. Dit gebeurt op twee manieren, geeft Van Es aan. Ten eerste wordt de strategie van G4S wereldwijd opgesteld aan de hand van input van de verschillende landen.

Ook Nederland denkt hier nadrukkelijk in mee. Daardoor passen de strategieën van G4S Nederland en G4S wereldwijd in elkaars verlengde. Ten tweede spitst G4S Nederland een aantal onderdelen van de wereldwijde strategie toe op haar eigen markt. Van Es benadrukt dat deze vrijheid belangrijk is om effectief te kunnen differentiëren in de strategie van het moederbedrijf.

Ook op het gebied van innovatie is er een dynamische, continue interactie tussen het moederbedrijf en G4S Nederland. Op de eerste plaats vindt innovatie dicht bij de klant plaats. Vervolgens wordt die innovatie samengebracht op het internationale hoofdkantoor. Vanuit daar wordt nieuwe kennis dan verspreid over de verschillende G4S vestigingen. Deze kennisuitwisseling vindt onafgebroken plaats en voorkomt enerzijds dat je met innovatie bezig bent die elders al aanwezig is en zorgt er anderzijds voor dat kennis wereldwijd wordt gedeeld binnen G4S. ‘Het is een constante wisselwerking: innovatie bij G4S Nederland wordt in het buitenland geïmplementeerd en innovatie die uit het buitenland komt, wordt hier geïmplementeerd’, aldus Van Es.

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.