Interview met Jeannine Peek

Jeannine Peek is sinds mei Managing Director van Capgemini Nederland. Voorafgaand vervulde zij diverse rollen binnen Dell Technologies waaronder Managing Director. Naast haar werkzaamheden voor Capgemini mag zij zich sinds maart 2020 Boegbeeld van de Topsector ICT noemen. In die hoedanigheid vertegenwoordigt zij de sector in haar ICT innovatie en groei. Peek heeft dan ook een duidelijk doel: meer mensen aantrekken tot de ICT sector en zo de inclusiviteit verbreden. Want “een divers team is leuker om in te werken en komt met innovatievere oplossingen.” 

De kracht van een wereldwijde speler  

Met Capgemini Nederland maakt Peek deel uit van een wereldwijde organisatie met meer dan 290.000 werknemers verspreid over bijna 50 landen. Zij ziet deze internationale footprint als één van de grootste voordelen van het werken bij Capgemini. Mede door de expertise vanuit de verschillende continenten samen te brengen zijn zij in staat om grote organisaties te helpen bij de digitale transformatie.  

 

Een ander aspect dat Peek aantrekt in de sector is dat je continu samenwerkt. Grote klanten vragen Capgemini vaak om een digitaal product van een andere aanbieder te implementeren, waardoor samenwerking essentieel is. Op die manier maken zij in partnerships grote klanten future proof. De sleutel tot goede samenwerking is volgens Peek communicatie en vertrouwen. “Problemen zijn enkel op te lossen door erover te praten.” Door deze instelling zien de medewerkers hun collega’s, maar ook de partners van andere bedrijven, als partners die samen werken aan succes. 

 

De nieuwe digitale markt van Nederland  

Het afgelopen jaar thuiswerken heeft ertoe geleid dat digitalisering een enorme boost heeft gekregen. De grootste verandering daarbij is dat digitalisering tegenwoordig chefsache is en niet langer uitsluitend in het portfolio van de CIO zit. De vraag is hierbij verschoven van praktisch naar strategisch. Waar wil ik naartoe met mijn bedrijf? En wat is hiervoor nodig? 

 

Een tweede aandachtspunt is cybersecurity. “Veel bedrijven worstelen, gezien de recente aanvallen, met de impact van een potentiële cyberaanval.” Capgemini probeert hierbij te ondersteunen met het Cybersecurity Experience Center waar bedrijven praktijkervaring op kunnen doen met veiligheidsincidenten zonder daadwerkelijk risico te lopen.  

War on talent 

Bij de belangenvereniging Nederland ICT, maar ook bij Capgemini en haar voormalige werkgever, ziet zij dat de vraag naar IT-professionals enorm toeneemt. Het is ook voor Capgemini een enorme uitdaging om de juiste mensen aan de organisatie te binden. Peek ziet het als een persoonlijke missie om iedereen te laten zien hoe leuk de IT-sector is.  

 

Persoonlijk zet Peek zich in om van Capgemini een aantrekkelijke, inclusieve werkgever te maken. Zij vindt het van groot belang om diverse groepen welkom te heten in de organisatie. “We kunnen nog veel inclusiever worden, wat de kwaliteit van de teams alleen maar bevordert.” Zij benadrukt dat inclusiviteit niet alleen een gendervraagstuk is, maar ook te maken heeft met onder andere geaardheid, leeftijd en afkomst. 

 

Persoonlijk leiderschap  

In de komende jaren zijn Peeks ambities torenhoog. “Over vijf jaar hoop ik dat nog meer Nederlandse bedrijven gebruik kunnen maken van onze diensten en ons als spin in het web zien bij digitaliseringsprojecten.” Op korte termijn focust zij op het aannemen van de juiste mensen op nieuwe expertise gebieden om de klanten te blijven bedienen.  

 

Daarnaast is Peek overtuigd dat deze ambitie verwezenlijkt kan worden als medewerkers het als een missie zien om mee te gaan in de verandering. Daarom werkt zij samen met haar teams om een geïntegreerd plan op te stellen. “De visie moet niet enkel mijn visie zijn, maar ook een gedeelde visie zijn van de Nederlandse Capgemini-werknemers.” 

 

Tot slot  

Jeannine Peek gaat binnen het Raad van Bestuur-netwerk graag in gesprek over vraagstukken rondom diversiteit in de breedste zin. “Ik wissel graag ervaringen uit over op welke manier inclusiviteit in een organisatie gebracht kan worden.” Hoe zorg je dat iedereen zich thuis voelt in een bedrijf en dat elke groep mee wordt genomen in de ontwikkelingen die je als bedrijf doormaakt? Daarnaast kunnen bestuurders Peek altijd bellen om te kijken hoe digitalisering maatschappelijke problemen kan helpen oplossen.  

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.