Interview Frank Tierolff

De situatie in kaart brengen

Het Kadaster staat voornamelijk bekend om zijn registratie van land, maar anno 2022 brengt het zelfstandig bestuursorgaan meer dan alleen landsgrenzen in kaart. Flevum sprak met voorzitter raad van bestuur Frank Tierolff over de rol die het Kadaster speelt in binnen- en buitenland, en hoe data in de afgelopen jaren een leidende rol is gaan spelen. Tierolff, van huis uit jurist, is al meer dan acht jaar bestuurder van het Kadaster en heeft een duidelijke visie op maatschappelijke impact.

Van registratiekantoor naar data organisatie

Het Kadaster heeft een rijke geschiedenis: wat ooit begon als een registratiekantoor is nu een zelfstandig bestuursorgaan met brede scope en expertise. Traditiegetrouw is de belangrijkste pilaar de rechtszekerheid, maar in de afgelopen jaren is de toepasbaarheid van de data steeds belangrijker geworden voor de maatschappij. Zo belangrijk, dat de organisatie zich de afgelopen jaren heeft georganiseerd als data organisatie. Een logische stap, volgens Tierolff: ”Van oorsprong waren we een zeer arbeidsintensieve organisatie, maar door digitalisering zijn we meer kapitaalintensief, en data- en kennisintensief geworden. We winnen in, valideren, registreren en ontsluiten datasets, die vervolgens tot producten en diensten worden gemaakt.”

Deze data over vastgoed en ruimte is van grote waarde. Bij diverse maatschappelijke vraagstukken kan geo-informatie een belangrijke rol spelen. Denk aan de energietransitie of inzicht in de woningmarkt.

”De energietransitie of 900.000 woningen die moeten worden gebouwd: deze vraagstukken hebben ruimte nodig, zowel boven als onder de grond. Met slechts 34.000 vierkante kilometer landoppervlak voor meer dan 17 miljoen mensen, is het cruciaal dat besluitvormers en burgers de juiste informatie hebben. Wij kunnen inzicht geven over deze ruimte.”

Met 15 petabytes aan data is het erg belangrijk om deze juist te beheren. Tierolff benadrukt dan ook de balans tussen continuïteit en innovatie: er wordt dagelijks gewerkt aan een solide dienstverlening, maar we anticiperen ook op de vraag van morgen. Nieuwe technologieën worden getest op toepasbaarheid voor de organisatie en ingezet waar mogelijk. Zo maakt de organisatie gebruik van artificial intelligence en point clouds.

Gelijkheid

Naast eigen datasets beheert het Kadaster ook datasets voor anderen, van informatie over de WOZ tot de kabels en leidingen. Het werk blijft onlosmakelijk verbonden met rechtszekerheid. De gelijke toegang tot informatie over vastgoed en ruimte zorgt voor gelijkwaardigheid tussen beide partijen. De meeste Nederlanders kennen het Kadaster volgens Tierolff van de landmeter bij het programma de Rijdende Rechter, maar de informatie die het Kadaster levert is relevant voor verschillende vragen, zoals het inschatten van een vraagprijs of informatie over de omgeving van een nieuwe woning.

Internationale betrokkenheid

“In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat landrechten goed geregistreerd en gegarandeerd zijn. Echter, wereldwijd kent 70% geen goede landregistratie. Het Kadaster maakt zich sterk voor een effectieve landregistratie en deelt daarvoor zijn kennis en kunde. ” In nauwe samenwerking met overheidspartijen en het desbetreffende land ondersteunt het Kadaster onder andere bij het opzetten van een land administration. Bij 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties speelt land een cruciale rol: van armoedebestrijding en het beëindigen van gewapend conflict, tot de toegankelijkheid tot drinkwater. Met het opzetten van een land administration helpt het Kadaster landeigenaren bij het vastleggen van hun rechten, waardoor de kans op conflicten afneemt en ze het land kunnen verkopen of verpachten. Hiermee wordt de basis gelegd voor economische groei en ontwikkeling. Zo hielp het Kadaster mee aan het opzetten van een land administration in Colombia. Dankzij land administration staan grensgebieden duidelijk vast.

Koers op impact

Tierolff blijft de koers van de organisatie richten op maatschappelijke impact. Dat doet hij samen met 2000 gepassioneerde medewerkers. Tierolff benadrukt het belang van een duidelijke koers: ”Wanneer je zoveel mogelijk maatschappelijke impact wilt realiseren moet je samenwerken en je kennis en kunde optimaal inzetten en delen.” Verdere uitdagingen voor de toekomst ziet Tierolff vooral in het managen van verwachtingen rondom de uitvoering van nieuwe taken die door andere partijen worden voorgesteld. ”We moeten er alert op zijn dat we kritisch kijken naar de uitvoerbaarheid van nieuwe rollen en taken die men ons wil toedelen.”

De voorzitter raad van bestuur, die zichzelf omschrijft als toegankelijk en ‘redelijk assertief’, herkent dit ook in de bedrijfscultuur van het Kadaster. “We bouwen en vertrouwen op elkaars expertise en weten elkaar goed te vinden.” De bestuursvoorzitter beschrijft zijn medewerkers als betrokken, bedrijfsmatig en deskundig. Tierolff richt zich met optimisme op de toekomst, waarbij de toepasbaarheid van de data voor de burger centraal staat. ”Daar is altijd ruimte om te groeien.”

Wilt u in gesprek gaan met Frank Tierolff, sluit dan aan bij de Raad van Bestuur sessie op 2 juni.

Gerelateerde interviews

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.