Interview Coen de Ruiter

Coen de Ruiter is sinds november 2020 algemeen directeur van Greenchoice, het duurzaamste energiemerk van Nederland. Daarvoor werkte hij onder andere bij Unilever, Max Havelaar en Apenheul. Hoewel hij niet altijd in de energiesector werkte, ziet hij een rode lijn in zijn carrière. In de organisaties waar hij de afgelopen jaren werkte, versterken commercie en idealisme elkaar. Bij Greenchoice heeft hij dan ook zijn nieuwe doel gevonden: consumenten en bedrijven deelgenoot maken van de voordelen van klimaatoplossingen. Want alleen “wanneer mensen direct voordeel hebben van de energietransitie zien ze het niet meer als last, maar als iets positiefs!”

De energietransitie aantrekkelijk voor alle gebruikers

Coen trof bij Greenchoice een bedrijf aan dat in 2001 was opgericht uit duurzaam idealisme. Het bedrijf onderscheidde zich door als eerste energieleverancier enkel groene stroom te leveren en vanaf 2008 ook bosgecompenseerd aardgas. Dat deze visie nog steeds werkt, is goed te zien aan het feit dat Greenchoice in 2020 opnieuw het hoogste scoorde van alle energiebedrijven in de Sustainable Brand Index. “We zijn consistent en dat maakt ons geloofwaardig, naar zowel klanten als werknemers.”

Persoonlijk draagt De Ruiter ook bij aan de energietransitie. Hij omschrijft zichzelf als vooroplopend maar praktisch. Zo maakt hij stap voor stap zijn huis klimaatneutraal. “Ik woon in een oud huis. Heb de afgelopen jaren mijn huis steeds beter geïsoleerd en heb onlangs een hybride warmtepomp kunnen installeren.” Tijdens werktijd reist hij enkel met het OV of met de elektrische poolauto. ”Zo kan iedereen stappen zetten die samen een megaverandering betekenen.”

Volgens Coen zijn de klimaatdoelstellingen iets wat Greenchoice nooit alleen kan bewerkstelligen. Andere partijen in de keten zijn essentieel. Het verschil met een paar jaar geleden is dat Greenchoice het belang van partnerships ook steeds meer is gaan inzien. “Met onze duurzaamheidspartners pakken we samen projecten op.” Bij deze samenwerking staan naast financiële incentives ook ideale overwegingen centraal in zowel Nederland als in het buitenland. Zo initieerde Greenchoice samen met Wetlands International recentelijk een project in Guinee-Bissau met als doel één van de grootste mangrovegebieden in zijn vroegere glorie te herstellen. Dat zorgt voor biodiversiteit maar ook CO2-reductie.

Ook de kleine stapjes helpen

De grote uitdaging in de energietransitie is de samenwerking met bedrijven die nog niet begonnen zijn.  Voor deze bedrijven is het vooral zaak om ze bewust te maken van de impact van incrementele veranderingen welke op termijn kunnen leiden tot een grote transformatie. Als je nu begint, lever je nog steeds een wezenlijke bijdrage!”

Om deze bedrijven verder te helpen, heeft Greenchoice de afgelopen jaren haar aanbod al stevig uitgebreid. Meest in het oog springend is dochteronderneming KiesZon, de grootste zonnestroomontwikkelaar in Nederland die zonnestroomprojecten toegankelijk maakt voor consumenten en bedrijven.  De komende jaren wil Greenchoice verder verbreden met advies op maat en door bedrijven te helpen klimaatpositief te worden. Door de verduurzamingsstappen zo concreet mogelijk te maken, neem je belemmeringen weg bij een organisatie en kan Greenchoice zich als duurzame partner aan de organisatie verbinden. Hierbij vervult zij een hub functie waarbij zij de uitdagingen van bedrijven koppelt aan het aanbod van verschillende verduurzamingsbedrijven, variërend van zonnepanelen tot bijvoorbeeld isolatie en elektrisch vervoer.

Cultuur binnen het bedrijf

Een van de belangrijkste assets van Greenchoice zijn haar medewerkers. Coen is onder de indruk van de intrinsieke drive van de collega’s om verandering teweeg te brengen. De cultuur is open en actief. “Iedereen realiseert zich dat elke stapje telt, hoe klein ook.” Op die manier weten zij de consumenten en bedrijven te enthousiasmeren voor de transitie.

Er is dan ook bewust gekozen voor een niet hiërarchisch bedrijfsmodel waarbij De Ruiter probeert zoveel mogelijk de collega’s te betrekken bij de strategie van Greenchoice. “Ik wil de drempel om met initiatieven te komen, wegnemen.” Het is daarna de kunst om nieuwe plannen zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

De toekomst van Greenchoice

Elke organisatie gebaseerd op een ideële verandering hoopt op termijn overbodig te zijn. De Ruiter denkt dat zijn bedrijf echter komende jaren nog veel kan en moet bijdragen. “We helpen mensen nu veel nadrukkelijker om klimaatpositief te worden. We zorgen op verschillende manieren dat klanten financieel voordeel kunnen hebben bij de energietransitie.” De Ruiter ziet dat er bij veel Nederlanders positief staan tegenover verduurzaming, maar zich ook zorgen kunnen maken over bijvoorbeeld een windmolen of zonnepark in de directe omgeving. Alleen door consumenten en bedrijven een platform te geven waarin zij profiteren van de transitie kan je de belemmeringen wegnemen. “Wie profiteert, staat er al snel anders in, laat recent onderzoek van TNO zien.”

De strategie naar een klimaatpositieve samenleving

Over vijf jaar hoopt De Ruiter dat deze platformtransitie werkelijkheid is geworden. “Naast dat klanten leven zonder voetafdruk, hoop ik dat we niet-klanten het gevoel kunnen geven dat ze kunnen bijdragen aan de oplossing voor het klimaatprobleem.”

De directie focust op de strategie om dit te bereiken, maar ook op de consequenties daarvan. De consequentie van veel klimaatdoelen is, dat nauwere samenwerking in de keten nodig is. “We moeten blijven benoemen dat de energietransitie een gezamenlijke actie is.” De Ruiter gaat graag in gesprek met andere organisaties over hoe deze samenwerking het beste te realiseren is. Hoe ga je van gedeelde belangen naar intensieve samenwerking? En, hoe zorg je daarin voor een optimaal effect?

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.