Purpose in de praktijk

Interview met Dominique Hermans, CEO Randstad Nederland


Iedere maand spreekt Flevum een bestuurder over zijn of haar uitdagingen en strategieën. Voor deze september editie spraken we met Dominique Hermans, CEO van Randstad Nederland en spreker bij Flevum op 20 februari 2020. Tijdens het gesprek gingen we in op purpose, haar uitdagingen als bestuurder, employer branding strategieën, de balans tussen data en intuïtie in de boardroom.

Purpose in de praktijk

Maatschappelijke betrokkenheid, ofwel purpose, wordt met toenemende mate relevant voor commerciële organisaties. Het is iets dat mensen aantrekt bij Randstad. Zo ook Dominique, nu achttien jaar actief binnen de Randstad Groep. Dominique over de maatschappelijke betrokkenheid van Randstad: ‘Wij zijn de verbinder tussen werkgever en werknemer. Werk is een van de belangrijkste aspecten in een mensenleven. Het geeft elke dag zin om uit je bed te komen, het creëert welvaart, en zorgt ervoor dat je bij de maatschappij hoort.’

Dominique-Hermans

Dit gevoel van purpose wordt door Randstad als een strategie voor employer branding ingezet. Het is volgens Dominique belangrijk dat je purpose niet eens per jaar in een jaarverslag laat opduiken maar onderdeel van de bedrijfsvoering maakt. Zo heeft Randstad Nederland als eerste bedrijf in Nederland een participatieve CAO. Bestuurders, directie, ondernemingsraad, vakbonden, en medewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de huidige CAO en de volgende CAO. Dominique geeft aan trots te zijn op deze ontwikkeling binnen Randstad: ‘Zo wordt niet alleen iets aan de achterban voorgelegd, maar wordt zij betrokken bij het tot stand komen van afspraken. Dit past bij de tijd en wat de maatschappij insinueert, namelijk dat inspraak en betrokkenheid tot goede resultaten leiden.’ Dominique gelooft dat het faciliteren van inspraak belangrijk is voor effectief leiderschap én om betere resultaten te boeken met je organisatie.

Employer Branding

Randstad heeft constant te maken met veranderingen en verschuivingen op de arbeidsmarkt. Dominique geeft aan dat, sinds haar aantreden als CEO, haar grootste uitdaging de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt is. Zij ziet dat concurrenten, ondanks deze schaarste, klanten proberen binnen te halen met hoofdzakelijk lage prijzen, waardoor een druk op marges ontstaat. Klanten binnen halen met enkel lage prijzen is iets dat Randstad per definitie niet wil.

Randstad legt de nadruk op kwaliteit door bijvoorbeeld haar klanten te ondersteunen om aantrekkelijk te zijn als werkgever. Employer branding en de inzet van data staan hierin centraal. Dominique legt uit dat Randstad over veel data beschikt over de huidige arbeidsmarkt, waardoor zij klanten kan helpen een sterk werkgeversmerk neer te zetten.

Naast employer branding gebruikt Randstad data om andere processen inzichtelijk te maken voor haar klanten. ‘We bleken in staat om aan de hand van data bijvoorbeeld te voorspellen welke inwerktijd nodig is voordat een werknemer echt productief is, en hoe je daar op in kunt spelen als werkgever.’ Dankzij dit soort data-based inzichten en oplossingen van Randstad, kunnen bedrijven beter anticiperen en transparanter zijn. Dominique benadrukt dat dit een breuk met het verleden is, toen veel informatie rondom werkgeverschap nog een ‘black box’ was.

”Hoe je de balans bewaart tussen data en intuïtie bij het nemen van beslissingen? Gezond verstand.”

Data is ook essentieel voor de day-to-day beslissingen in de boardroom van Randstad Nederland. ‘We proberen altijd alles fact-based te doen en kunnen bijna alles onderbouwen met data.’ Echter worden besluiten niet uitsluitend genomen op basis van data. Naast het bestuderen van de data, is het volgens Dominique belangrijk om het verhaal achter een vraagstuk te begrijpen. Als bestuurder stel je de vragen: ‘Wat leeft er binnen het bedrijf? Welke emotie komt daar bij kijken? Hoe ontstaat het?’ Daarnaast blijft het belangrijk om de feiten altijd naast het verhaal te leggen, stelt Dominique: ‘Als je alleen op onderbuikgevoel een besluit probeert te nemen dan is dat een veel te eenzijdige benadering.’

Hoe je de balans tussen data en intuïtie bij het nemen van beslissingen bewaart? ‘Gezond verstand’, antwoordt Dominique. ‘En je allereerst bewust te zijn dat data en gevoel allebei een rol spelen, anders komt er niets terecht van een goede balans. Daarna maak je een afweging of het verstandig is om de intuïtie een rol te laten spelen of op de data te vertrouwen.’ Wanneer de data linksaf zegt en de intuïtie rechtsaf, test Randstad geregeld eerst in het klein wat het effect van een beslissing is. Door bijvoorbeeld een kleinschalige A/B test uit te voeren, test je een strategie eerst zonder dat je direct een grote verandering hoeft te initiëren.

Dominique benadrukt dat de balans tussen data en intuïtie in de gehele bedrijfsvoering aanwezig moet zijn. ‘Data is natuurlijk cruciaal, maar het gaat uiteindelijk om de mensen die er achter zitten: 50.000 mensen die we morgen weer aan het werk kunnen zetten. Daar horen cijfers en data bij, maar ook de waarden van je organisatie. Daarvoor doen we het.’

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.