Over Flevum Executive

Flevum Executive is een ontmoetings- kennis- en inspiratie platform voor directieleden en/of senior management van bedrijven met 50 of meer medewerkers. Het ontmoeten van peers buiten de eigen branche, het thema van de bijeenkomst en de discussies leiden tot nieuwe inzichten en/of inspiratie,  en dragen op die wijze bij aan de ontwikkeling van de deelnemer en het bedrijf. De thema’s van de bijeenkomsten zijn actueel en worden gevoed door de constante veranderingen in de wereld om ons heen.

De bijeenkomsten zijn kleinschalig – circa 15 à 20 deelnemers – en vinden plaats tussen 16:00 en 18:30 uur. De bijeenkomsten worden vaak vooraf gegaan door een facultatief netwerkdeel, tussen 15:00 en 16:00 uur.

Director’s Challenge

De  Director’s Challenge bijeenkomsten zijn gericht op directieleden van bedrijven met 100 of meer medewerkers. Ook hier staat het ontmoeten van peers, buiten de eigen branche, centraal. De ontmoetingen kennen een hoge mate van betrokkenheid van de deelnemers op basis van de onderlinge discussie en uitwisseling van kennis en ervaring(en).

De Flevum Directors Challenge bijeenkomsten zijn intieme diner meetings-  met circa 10 à 15 deelnemers per dinerbijeenkomst – op basis van een inhoudelijk onderwerp. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 18:00 en 21:00 uur.

Referentie

“Ik heb ervaring met veel verschillende netwerken, maar Flevum steekt er met kop en schouders bovenuit. Ze snappen waar je staat en naar toe wilt, zijn proactief met adviseren en koppelen, en organiseren zeer professionele events.”

– Rob Reuters, Algemeen Directeur van fit20

Agenda Executive en Director’s Challenge

Agenda Executive en Director’s Challenge