Guiding the workforce through change

April 21, 2021

During this Virtual Round Table, Paul Scholten and Judith Koole will give a presentation. More information will follow soon.

Paul Scholten, CEO, Buckaroo

Judith Koole, COO, Stedin

Sign up
Speaker
Paul Scholten, CEO

Company
Buckaroo

Speaker
Judith Koole, COO

Company
Stedin

Information
Topic

More information will follow soon.

Program

Program will follow soon

Audience

Directors Operations, Finance, Transformation and HR

Main language

Dutch

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Partners

Contact information

Agenda

Do you wish to be informed about our upcoming sessions? Subscribe to our monthly agenda!