Privacyverklaring Flevum: wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, members en overige relaties?

Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van onze members, bezoekers en andere relaties te verwerken. In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens).

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

 Members

Relaties (geen members)

Bezoekers van de website

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

 Members

Wij verwerken uw gegevens met het doel:

Relaties (geen members)

Wij verwerken uw gegevens met het doel:

Bezoekers van de website

WAAROM MOGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN?

Members

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

Sommige gegevens verwerken wij alleen met uw toestemming, bijvoorbeeld of u akkoord bent met het doorgeven van uw contactgegevens aan een samenwerkingspartner of uw dieetwensen/allergieën.

Relaties (geen members)

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

Sommige gegevens verwerken wij alleen met uw toestemming, bijvoorbeeld of u akkoord bent met het doorgeven van uw contactgegevens aan een samenwerkingspartner of uw dieetwensen/allergieën.

Bezoekers van de website

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze members te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken.

WIE HEBBEN ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS? 

Members

Relaties (geen members)

Alleen medewerkers van Flevum die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Flevum.

Bezoekers van de website

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Members

Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen uiterlijk twee jaar nadat u bij ons een dienst heeft afgenomen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

Indien wij dieetwensen of allergieën van u hebben ontvangen, verwijderen wij die gegevens direct na het netwerkevenement.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via corporate@flevum.nl

Relaties (geen members)

Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen uiterlijk twee jaar nadat u bij ons een dienst heeft afgenomen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

Indien wij dieetwensen of allergieën van u hebben ontvangen, verwijderen wij die gegevens direct na het netwerkevenement.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via corporate@flevum.nl

Bezoekers van de website

We bewaren deze gegevens totdat wij uw bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

We bewaren contactgegevens van bezoekers die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief maximaal vier weken na de afmelding.

MOET IK DEZE GEGEVENS AAN FLEVUM VERSTREKKEN?

Members

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, hebben wij deze gegevens van u nodig, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

Relaties (geen members)

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, hebben wij deze gegevens van u nodig, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

Bezoekers van de website

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, hebben wij deze gegevens van u nodig, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

Verdere informatie over het gebruik van de persoonsgegevens en uw rechten

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN MIJN GEGEVENS?

Flevum, gevestigd aan de Olivier van Noortlaan 108-118 (3133 TA) te Vlaardingen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK VRAGEN HEB OVER HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS

Voor vragen kunt u contact opnemen met via: [corporate@flevum.nl].

HOE ZIT HET MET HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS DOOR DERDEN?

Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via: corporate@flevum.nl

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS (EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN)

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

PLAATSEN JULLIE COOKIES ALS IK JULLIE WEBSITE BEZOEK?

Op onze website maken wij gebruik van verschillende soorten cookies.

Wij maken gebruik van de volgende typen cookies:

 

Cookies weigeren:

Wij plaatsen alleen social media cookies van derden als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming geeft u doordat u de social media knop gebruikt om informatie via social media te delen. U kunt dus zelf kiezen of u deze cookies accepteert of weigert. Wilt u niet dat er social media cookies of cookies van derden worden geplaatst, gebruik de social media knoppen niet. Uiteraard kunt u de rest van onze websites gewoon gebruiken zonder dat deze cookies worden geplaatst.

Heeft u cookies geaccepteerd en wilt u uw keuze aanpassen? Verwijder de cookies dan van uw browser. Wilt u voorkomen dat er vervolgens opnieuw cookies worden geplaatst, deel geen informatie via de social media knoppen of pas uw browserinstellingen aan.

GEBRUIKEN JULLIE MIJN GEGEVENS VOOR HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN? 

Wij gebruiken contactgegevens van andere relaties dan onze members voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een mail aan corporate@flevum.nl. Wij zullen u na drie jaar weer opnieuw toestemming vragen voor het gebruik van uw contactgegevens.

WAT IS JULLIE INTERNE BELEID VOOR HET OMGAAN MET MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons Privacy Beleid. De basisbeginselen van ons Privacy Beleid zijn:

Wij hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten te faciliteren.

Contact information

Agenda

Do you wish to be informed about our upcoming sessions? Subscribe to our monthly agenda!