Practice what you preach

Irene Flotman is COO en Compliance Officer bij de internationale vastgoedorganisatie CBRE. Zij gelooft in “practicewhatyoupreach” en het belang van samenwerken. De Coronacrisis was een game changer voor de vastgoedsector, maar is volgens haarniet het begin van volledig thuiswerken. Flevum sprak Irene Flotman over de wisselwerking met het hoofdkantoor, hoe CBRE bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen en het hybride werken na de Coronacrisis. 

Nederlandse COO en Compliance Officer van het internationale vastgoedbedrijf

De van origine Amsterdamse Irene Flotman woont in Den Haag en is na een studie notarieel recht via een omweg bij CBRE terecht gekomen. Als COO en Compliance Officer bij de internationale vastgoedorganisatie is Flotman verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van vier business units. Door de combinatie van werken op strategisch niveau en vanuit juridisch perspectief, omschrijft Flotman haar baan als een “interessante, gevarieerde job.”

“Het grote aantal medewerkers binnen de disciplines maakt CBRE een divers bedrijf, waarin ik een samensmelting van culturen zie.”

CBRE, met haar hoofdkantoor in Dallas, is de grootste internationale vastgoedspeler ter wereld. De CBRE Group is genoteerd aan de New York Stock Exchange en heeft meer dan 100.000 medewerkers verdeeld over 530 kantoren. De Nederlandse tak richt zich op alle vastgoedsectoren (kantoren, woningen, zorg, logistiek, hotels) en heeft een specifieke focus op commercieel vastgoed: “Onze klanten zijn zeer divers. We werken voor investeerders en eigenaren maar ook voor gebruikers en financierders.” CBRE heeft de expertise zelf in huis. “Het grote aantal medewerkers binnen de disciplines maakt CBRE een divers bedrijf, waarin ik een samensmelting van culturen zie.” aldus Flotman.

Omdat het internationale hoofdkantoor ver van de lokale units staat, is er in Nederland ruimte voor een eigen bestuur en directie. “Als Nederlands bestuur vertalen wij de wereldwijde missie naar lokale doelstellingen. Wereldwijd streeft CBRE om een world class organisationte blijven, en daaraan werken de landelijke eenheden op een eigen manier.” legt Flotman uit.

“Duurzaamheid is op veel verschillende niveaus in ons pand doorgevoerd.”

Duurzaamheid als belangrijke pijler

Zowel intern als extern streeft CBRE naar het verankeren van duurzaamheid als belangrijke pijler. CBRE neemt 25% van de CO2 uitstoot van haar klanten en partners voor haar rekening. Flotman is ervan overtuigd dat elke inspanning effect heeft en gelooft stellig in practicewhatyoupreach. Door het goede voorbeeld te geven, sluiten andere bedrijven bij CBRE aan in de verduurzaming.

“Ik ben niet die leaseauto.”

Flotman benoemt het CBRE-hoofdkantoor (The CORE) in Amsterdam als voorbeeld van een locatie waarin duurzaamheid overal terugkomt. De voormalige Peugeot-garage is in samenspraak met de collega’s getransformeerd tot kantoor. “Duurzaamheid is op veel verschillende niveaus in ons pand doorgevoerd. Met gerecyclede materialen en veel groen voor privacy en een fijne atmosfeer. Meer dan 700 sensoren meten de gebouwprestaties en de werkplekbezetting. De verlichting gaat uit als er niemand in de ruimte is en we maken geen gebruik van gas. In het mobiliteitsbeleid worden fietsen en elektrisch vervoer gestimuleerd. ”

Flotman bevestigt dat duurzaamheid niet de makkelijkste, maar wel de beste weg is om als bedrijf te volgen. “Een verandering van werkplek of vervoersmiddel kan lastig zijn voor medewerkers. Omdat we geloven in het belang ervan, zetten we de verandering door.” Zelf schakelde Flotman ook een knop om,  “ik ben niet die leaseauto”, en wordt nu juist enthousiast van duurzame alternatieven. Flotman roept andere organisaties op om mee te doen en CO2 te reduceren.

“Wij hopen dat de intrinsieke motivatie om naar kantoor te gaan niet te maken heeft met productie en targets halen, maar juist om de verbinding met het geheel te vinden.”

De impact van Corona op de vastgoedsector 

De huidige crisis is een game changer en heeft er bij veel organisaties voor gezorgd dat thuiswerken een onderdeel van de bedrijfsstrategie is. “We zagen aanpassingsvermogen bij Nederlandse bedrijven” vertelt Flotman, “maar zien ook dat steeds meer bedrijven moeite hebben om een duurzame integrale werksituatie te bereiken.” CBRE gelooft in het principe van anytimeanywhereanyplace, waarin een balans wordt gevonden tussen op kantoor en thuiswerken.

De huidige crisis brengt het belang van sociaal kapitaal naar voren. Het is aan organisaties om mensen met elkaar te blijven verbinden en hen zo de mogelijkheid te geven creativiteit te ontplooien. “Wij hopen dat de intrinsieke motivatie om naar kantoor te gaan niet te maken heeft met productie en targets halen, maar juist om de verbinding met het geheel te vinden.”

Hybride werken na de crisis

Flotman benadrukt het gevaar van het afstoten van kantoorruimte. CBRE schreef recent een whitepaper over  de balans tussen vastgoed, technologie en sociaal kapitaal. Daaruit blijkt de noodzaak voor algemene ontmoetings- en vergaderplekken waar informeel overlegd wordt. “Op die manier realiseer je als bedrijf transparantie en gezonde werkomstandigheden” aldus Flotman.

“Voor mij is het collectief belangrijk, dus geef ik ruimte aan collega’s om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen.”

De invulling van kantoorruimte zal verschillen per organisatie. “Ik voorspel dat de markt voor kwalitatief vastgoed zal groeien.”. CBRE merkt dat de individuele behoeften van werknemers het succes van de algehele organisatie beïnvloeden. Juist daarom gaat CBRE op zoek naar tailor made oplossingen om een hoge kwaliteit van vastgoed te realiseren.

Dienend leiderschap volgens Irene Flotman

Flotman gelooft in dienend leiderschap en vraagt zelf regelmatig feedback om dit toe te passen. “Voor mij is het collectief belangrijk, dus geef ik ruimte aan collega’s om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen.” Door het verschaffen van transparantie en de mogelijkheid om fouten te maken, gelooft Flotman dat het succes van de organisatie en het werkgeluk van de medewerkers sneller bewerkstelligd wordt.

Flotman gaat graag met medebestuurders in gesprek over leiderschap vraagstukken. “Het inspireert me om te horen welke leiderschapsstijl zij toepassen, wat zij geven en wat ze terugverwachten van het bedrijf.”

Verbinding 

Als laatste boodschap geeft Flotman mee dat we moeten blijven verbinden. “We zien steeds meer polarisatie, wat ons als maatschappij en organisaties uit elkaar drijft. Mensen zijn sociale dieren, laten we als bestuurders zorgen dat dit ook na de crisis nog geuit kan worden!”

Contact information

Agenda

Do you wish to be informed about our upcoming sessions? Subscribe to our monthly agenda!