De Impact van de Corona-Digitalisering op een digitaal bedrijf

In november 2019 trad Michiel van Vlimmeren aan als General Manager van Salesforce Nederland. Hij zorgt ervoor dat Salesforce meer focus krijgt op de lokale markt en hier beter op aansluit. “Het is voor de toekomst van het bedrijf belangrijk om te blijven groeien, maar ook om in te spelen op lokale specifieke ontwikkelingen.” Flevum sprak hem over de impact van de versnelde digitalisering door de coronacrisis,  maatschappelijke  bijdragen en de mensen van Salesforce. 

Het bedrijf Salesforce

Salesforce biedt sinds 1999 cloud-based CRM-oplossingen. Zij maakt software voor elke vorm van klantcontact, voor zowel bedrijven als overheidsinstanties. De transformatie naar een volledig open platform is één van de ontwikkelingen die het bedrijf heeft doorgemaakt. “Omdat de software volledig geïntegreerd kan worden met de bestaande omgeving van de klant kunnen we de data gebruiken voor bijvoorbeeld analytics of artificial intelligence.”

“De uitdaging voor onze medewerkers zit in het verlies van persoonlijke interactie. We komen elkaar niet meer tegen in de wandelgangen; de toevallige ontmoetingen zijn er niet meer.”

De impact van de versnelde digitalisering 

De coronacrisis heeft dit jaar gezorgd voor een versnelde digitalisering bij veel bedrijven. De digitalisering is vanuit technologisch perspectief niet zo’n grote stap voor Salesforce, “we leven in een tijd waarin mensen gewend zijn mobiel te werken”, aldus Van Vlimmeren. “De uitdaging voor onze medewerkers zit in het verlies van persoonlijke interactie. We komen elkaar niet meer tegen in de wandelgangen; de toevallige ontmoetingen zijn er niet meer.” Toch heeft het begin van de coronacrisis gezorgd voor creatieve nieuwe inzichten.

“Opnieuw leren communiceren was cruciaal voor het nieuwe werken”, geeft Van Vlimmeren aan. Waar Salesforce normaliter haar klanten op kantoor meeneemt in een nieuw software-systeem, gebeurt dit nu door middel van virtual reality. “Hoewel de klanten thuis achter een bureau zitten, proberen we dezelfde interactie en ervaring te bieden.”

“Als bedrijf moet je je primaire business belangen durven loslaten.”

Juist om nu creatief samen te werken werkt de Salesforce ‘Ohana’ (familie) aan nieuwe hulpmiddelen. De sectoren die digitaal gezien nog het meest in de kinderschoenen stonden, kunnen in deze crisis grote stappen zetten. De gemaakte digitaliseringsslag maakt dat Van Vlimmeren geen weg meer terugziet: “naast veel ellende heeft 2020 voordelen gebracht, zoals minder uitstoot, een lagere filedruk en meer rust en tijd voor mensen.”

Maatschappelijke betrokkenheid 

Als het aan Salesforce ligt, hoeven winstgevendheid en waarde toevoegen aan de maatschappij elkaar niet uit te sluiten. Van Vlimmeren legt uit dat Salesforce onder andere waarde toevoegt door middel van het 1-1-1-model. Het bedrijf moedigt alle medewerkers aan om 1% van hun tijd, 1% van de producten en 1% van het eigen vermogen van het bedrijf te besteden aan hun lokale gemeenschap.

“Als bedrijf moet je je primaire business belangen durven loslaten.” Van Vlimmeren noemt meerdere doelen die Salesforce afgelopen jaren geholpen heeft. Zo heeft het bedrijf in 2019 100.000 dollar en in 2020 nog eens 500.000 dollar gedoneerd aan TeamUP, een initiatief van onder andere War Child dat zorgt dat kinderen die getroffen zijn door conflicten ondersteund worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook zijn ze mede-initiatiefnemer van TechGrounds, wat minder kansrijke mensen opleidt tot IT-professionals. Vanzelfsprekend draagt Salesforce tijdens de coronacrisis ook z’n steentje bij  zoals met Work.com: een reeks nieuwe technologische oplossingen en middelen om zakelijke leiders en leiders van gemeenschappen over de hele wereld te helpen veilig te heropenen, medewerkers om te scholen en efficiënt te reageren op de COVID-19 pandemie.

De ‘Ohana’ van Salesforce

Het op afstand managen van werknemers vraagt individuele discipline. Ook voor Salesforce is het een uitdaging geweest om mensen aan boord te houden. “De kern in deze crisis is communicatie. Onboarders hebben dit jaar dankzij een buddy het bedrijf virtueel leren kennen”, vertelt Van Vlimmeren. “Ons 1-1-1-model is ook digitaal goed mee te geven als belangrijkste waarde. Ik kan met trots zeggen dat de medewerkers van Salesforce grote bereidheid hebben om bij te dragen aan de cultuur van het bedrijf en zelf met initiatieven binnen het 1-1-1-model komen.”

“Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de jeugd van nu in onze bedrijven goed terecht komt.”

Persoonlijk leiderschap en de toekomst

Persoonlijk hoopt Van Vlimmeren komende jaren nog meer aandacht te kunnen geven aan de rol van onderwijs in Nederland. “Ik zie dat onderwijs belangrijk is voor de toekomst van werk en de concurrentiepositie van Nederland. Het eerdergenoemde TechGrounds-programma laat mij met eigen ogen zien dat het volgen van een opleiding een onwijze impact op een individu heeft.” De rol van bedrijven in de toekomst van werk is een interessant discussiestuk. “Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de jeugd van nu in onze bedrijven goed terecht komt.”

Contact information

Agenda

Do you wish to be informed about our upcoming sessions? Subscribe to our monthly agenda!