All business is local

Interview met Peter Schollmann, Algemeen Directeur van Securitas Nederland

Peter Schollmann

Peter Schollmann is Algemeen Directeur van de Nederlandse tak van Securitas. Het Zweedse beveiligingsbedrijf is internationaal actief in 53 landen met meer dan 300 duizend medewerkers. Toch omschrijft Schollmann het bedrijf als lokaal: “Onze slogan is all business is local.” Het bedrijf heeft verschillende soorten klanten, van grote multinationals tot mkb’ers en  particulieren. Met elk bedrijf probeert Securitas direct contact te houden.  Flevum sprak Peter Schollmann over het contact met eindklanten, de transitie naar een multi-service-company, de trends in de beveiligingsmarkt en de maatschappelijke rol van Securitas.

Van Single service naar multi-service-company 

Traditioneel leverde Securitas een enkele dienst aan haar klanten: een beveiliger bij de ingang van het pand. “We zien echter elk jaar het percentage van deze zogenoemde single services dalen en daarmee ruimte maken voor een breder product portfolio” vertelt Schollmann. Voor Securitas betekent dit dat het bedrijf nu een combinatie van diensten zoals de alarmcentrale, mobiele surveillance en technologische oplossingen aanbiedt. Securitas transformeert samen met de klant naar een zogenoemde ‘integrale oplossing’ waarbij gebruik maakt wordt van de combinatie van mensen, kennis en techniek.

Schollmann merkt dat ze de klant bij deze transitie af en toe moeten uitdagen. “Maar we geloven sterk in ‘zelf doen, zelf operaten’ om zo klant-eigenaarschap te ontwikkelen.” Het bedrijf focust zich in het bijzonder op digitalisatie en innovatie. Digitalisatie en innovatie maken het mogelijk om de verschillende producten slim te integreren voor de klant. “Ik zie steeds meer dat het aanbieden van een breed portfolio belangrijk is voor ons als bedrijf.” De oplossingen, waarbij we mensen, kennis en techniek combineren is in het belang van beide partijen: de klant zelf en Securitas.

“De uitbraak van COVID-19 crisis heeft het maatschappelijke belang van de beveiligingsbedrijven nog eens benadrukt.”

Een nieuwe vorm van beveiligen 

Securitas ziet dat uit data nuttige trendanalyse gehaald kan worden. Om dit mogelijk te maken is contact met klanten belangrijk voor het bedrijf. “De regels en onze visie omtrent privacy maken dat we duidelijke afspraken met klanten dienen te maken om frictie te voorkomen.” In overleg met de klant beslist Securitas hoe het met de beschikbare data omgaat, “dat is geen simpel gesprek, maar levert tevredenheid bij beide partijen op.”

Een andere ontwikkeling in de markt is de nieuwe vorm van beveiligen. “Momenteel maken we grote stappen door een deel van onze beveiligers op te leiden voor eerste linie technische support.” De beveiligers zijn toch al op locatie en kunnen zo bijdragen aan een kwalitatieve stap voorwaarts. Het oplossen van relatief simpele problemen maakt het portfolio van de beveiliger groter. Schollmann verwacht dat dit uiteindelijk leidt tot meer betrokkenheid bij de mensen, en een nog leukere baan.

Maatschappelijke rol 

Door de beveiligers op te leiden om op termijn en waar mogelijk ook de onderhoudstaken te verrichten maakt Securitas een leven lang leren mogelijk. “We kunnen nog veel mensen laten meelopen binnen dit opleidingstraject, wat zowel de geestelijke als fysieke ontwikkeling bevordert.” Schollmann onderstreept het belang van het fit blijven van de beveiligers: “dat is beter voor de gezondheid van de medewerker, beter voor ons omdat de taken zorgvuldiger worden uitgevoerd, en uiteindelijk beter voor de klant en de maatschappij als geheel.”

“De uitbraak van COVID-19 crisis heeft het maatschappelijke belang van de beveiligingsbedrijven nog eens benadrukt.” Al snel in de crisis werden beveiligers tot de vitale beroepen benoemd. “Een gevoel van veiligheid is voor Nederlanders ontzettend waardevol.” Deze waardering heeft daarnaast gezorgd voor een positieve boost van de sociale status van de beroepsgroep: “Onze beveiligers voelen zich trotser en meer gewaardeerd.”

“We help make your world a better place.”

Ook heeft de crisis laten zien dat de beveiligingssector een ware afspiegeling van de maatschappij is. “Bij Securitas is aan diversiteit geen gebrek.” “Als bedrijf proberen we zo dicht mogelijk bij onze medewerkers  te staan” legt Schollmann uit, “Neem als voorbeeld de beveiligers in de tram in Rotterdam, de reizigers  zijn daar een mengeling van culturen en daarom zijn onze medewerkers dat ook.” Om een goede operatie te houden probeert Securitas de juiste man op de juiste plek in de maatschappij te krijgen. “Zowel onze beveiligers als onze klanten waarderen dit enorm.”

Securitas is een inclusieve organisatie, wat betekent dat functies aansluiten op het arbeidsvermogen van de werknemers. “Vanuit onze purpose ‘We help make your world a safer place’ zijn wij intrinsiek gedreven om een bijdrage te leveren aan een veiligere wereld” aldus Schollmann. Dat begint met een veilige plek op de werkvloer, maar geeft ook de drive van Securitas en haar mensen aan.

Meest aantrekkelijke werkgever van Nederland 

Securitas heeft al twee keer op rij de prijs voor meest aantrekkelijke werkgever in de facilitaire dienstverlening gewonnen. Schollmann verklaart deze prijs voor 80% door “hele normale zaken zoals het op tijd uitbetalen van loon  en het tijdig beschikbaar stellen van roosters. We zijn streng maar rechtvaardig naar onze beveiligers. We communiceren duidelijk zodat de mensen weten wat ze van ons kunnen verwachten en waar ze recht op hebben. Daarnaast hecht het personeel veel waarde aan de betrokkenheid bij het bedrijf.”

“Het is een klein gebaar, maar werd groots gewaardeerd.”

Door decentraal te werken en de planning lokaal op acht locaties te doen kan Securitas Nederland het contact met haar werknemers onderhouden. Schollmann geeft aan dat het voor een planner  handig is om de beveiligers persoonlijk te kennen. “Met onze roosters proberen we de persoonlijke omstandigheden van de beveiligers te combineren met onze efficiënte workflow.” De beveiligers spreken zo ook sneller een leidinggevende aan, wat de zichtbaarheid van de leidinggevenden en de directie bevordert. Schollmann heeft tijdens de COVID-19 crisis twee weken lang gevulde koeken aan de beveiligers uitgedeeld. “Het is een klein gebaar, maar werd groots gewaardeerd.”

“Ambitie uitspreken maakt het mogelijk voor medewerkers om hun rol binnen de doelen te zien en zo mee te werken aan het gezamenlijke succes.”

Persoonlijk leiderschap 

Schollmann gelooft in het belang van tonen van voorbeeldgedrag. “Als je in de strijd niet vooroploopt, kun je hetzelfde ook niet verwachten van je mensen. Wanneer ik uitleg waarom ik een bepaalde richting kies, merk ik dat de mensen erin geloven.” Schollmann geeft als tip aan andere bestuurders om duidelijk uit te spreken waar je als organisatie naartoe wilt. “Ambitie uitspreken maakt het mogelijk voor medewerkers om hun rol binnen de doelen te zien en zo mee te werken aan het gezamenlijke succes.”

In het najaar van 2021 is het Flevum Raad van Bestuur netwerk te gast bij Securitas. Een uitnodiging voor deze sessie volgt te zijner tijd.  

Contact information

Agenda

Do you wish to be informed about our upcoming sessions? Subscribe to our monthly agenda!