Heel Nederland mee in de energietransitie

Interview met Patrick Lammers, CEO van Essent

Patrick Lammers is sinds 2017 CEO van Essent en in die functie dagelijks bezig met de energietransitie. De uitgangspositie van Essent is het stap voor stap werken aan verduurzaming. “Alleen op die manier zien de mensen het verschil dat ze maken en gaan ze mee in de transitie.” Flevum sprak Patrick Lammers over de zoektocht naar praktische, behapbare en betaalbare oplossingen, het industrialiseren en professionaliseren van de werkwijze en het toekomstplan van Essent. 

Levensloop en de energietransitie 

Al vanaf kinds af aan is Patrick Lammers bezig met energie. “Als we te lang onder de douche stonden of de lamp aanlieten, wist mijn vader ons goed te vertellen wat het allemaal kostte en wat niet de bedoeling was.” De gewekte interesse in energie komt logischerwijs ook terug in de loopbaan van Lammers. Na verschillende functies in binnen- en buitenland in de raffinage chemie, automotive en trading bij Shell, Univar NV en Dyson ging hij aan de slag bij energieplatform Powerhouse.

Nadat Lammers bij Powerhouse gewerkt had aan het toegankelijk maken van de markt voor kleinere klanten, was de stap naar Chief Commercial Officer bij Essent een logisch vervolg. Sinds 2017 is Lammers CEO van Essent en daarnaast Vice President Customer Solutions West-Europe bij E.ON. “De combinatie van bedrijfsvoering, energiehuishouding en de klant trekt me elke dag weer. Ik hoef me in deze markt geen dag te vervelen.”

“We willen elke dag wat doen in plaats van grote vergezichten schetsen en vervolgens weinig doen”

De energietransitie staat niet alleen tijdens werktijd hoog op de agenda van Lammers. “We hebben ons huis uit 1915 zo weten te renoveren dat het nu een energielabel A heeft.” Lammers geeft aan dat door op deze manier met het huis bezig te zijn het mogelijk is om in de gaten te hebben waar energie, en geld, in het huis naartoe gaat. “Niet iedereen is op deze manier met energie bezig, maar ook voor de mensen die liever niet investeren zoeken wij graag een passend antwoord.”

Essent’s visie op verduurzaming

De uitgangspositie van Essent is de klant. Die wil het bedrijf  stap voor stap meenemen in de energietransitie. “We willen elke dag wat doen in plaats van grote vergezichten schetsen en vervolgens weinig doen”, aldus Lammers. “Op deze manier zien de mensen het resultaat.” Door middel van apps maakt Essent het mogelijk voor de consument om te zien welke impact ze maken, “zo brengen we bijvoorbeeld de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen duidelijk in kaart.”

Tegelijkertijd werkt Essent aan de ontwikkeling van nieuwe manieren om te verduurzamen. “We werken nu aan hybride warmtepompen en met city energy solutions willen we wijken energieneutraal gaan maken.” Zowel het veranderen via bestaande oplossingen als het werken met nieuwe oplossingen gebeurt stapsgewijs. “Wat we ook doen, we willen als Essent dat het praktisch, behapbaar en betaalbaar blijft voor de consument.”

“Een oplossing moet bij de wensen en levensfase van de klanten aansluiten, pas dan kunnen we een hoge klanttevredenheid verwachten.”

De vele klanten van Essent maken het goed mogelijk om te zoeken naar praktische, behapbare en betaalbare oplossingen. “We voelen aan wat er leeft in verschillende segmenten van de samenleving”, aldus Lammers. “Een oplossing moet bij de wensen en levensfase van de klanten aansluiten, pas dan kunnen we een hoge klanttevredenheid verwachten.”

Proactieve rol naar de klanten 

“We zien dat het klimaatakkoord onwijs belangrijk is om daadwerkelijk een verschil te maken.” Lammers geeft aan dat de meeste bedrijven het wettelijke steuntje in de rug om de energietransitie aan te gaan hard nodig hebben. “Helaas zie ik vanuit B2B nog geen race and run om klimaatneutraal te worden.” Lammers geeft aan: “ik hoop dat onze zakelijke klanten die al wel over zijn een voorbeeld kunnen zijn voor velen, want uiteindelijk moet heel Nederland mee in de energietransitie.”

“Mijn uitgangspunt is de transitie mogelijk te maken zonder een hoge rekening bij de consument te leggen”

Naast de zakelijke klanten, neemt Essent ook een proactieve rol naar de consumenten aan. “De uitvoering van het energieneutraal maken van woonhuizen is op een mkb-achtige manier ingericht. De monteurs staan dicht bij de klanten in de regio waardoor het contact goed is.” Toch hoopt Essent het klantcontact komende jaren verder te industrialiseren en professionaliseren. “Om onze doelstellingen te halen moeten we efficiënter gaan werken, met respect voor onze monteurs en gericht op het lokale contact met de klant . Dat is een interessante opgave voor Essent de komende jaren.”

Een doorgerekend toekomstplan: van groot naar klein 

Op weg naar 2050 nemen we afscheid van aardgas als verwarmingsbron voor onze huizen en gebouwen. De sleutel tot de oplossing hiervoor ligt in het vormen van een visie op hoe onze economie er in 2050 uitziet en vanuit die visie terug te redereneren naar wat we nu moeten doen. “Mijn uitgangspunt is de transitie mogelijk te maken zonder een hoge rekening bij de consument te leggen” geeft Lammers aan. “Door de grootverbruikers eerst van het gas af te halen, gun je de huishoudens meer tijd om naar 2030 toe de zaken op orde te krijgen.”

Na het laten doorrekenen van deze visie en gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is Lammers nog meer overtuigd dat het kan werken. “In Nederland bouwen we nu versnelt hernieuwbare bronnen van energie zodat de industrie al van de kolencentrales af kan. Op deze manier is de infrastructuur er al voor wanneer de kleine ondernemers en huizenbewoners straks overgaan op waterstof.”

Samenwerking met de overheid 

Het werken en wonen in het buitenland heeft Lammers de welwillendheid van de Nederlandse overheid laten zien. “Ideeën worden in Nederland snel omarmd, waardoor het als private partij wenselijk is om samen te werken.” Het duidelijk uitspreken van ambities, doelen en ideeën is dan ook belangrijk voor Essent.

“Het is natuurlijk niet gek dat de overheid achter ons staat in de energietransitie. Het geld wat nu uitgegeven moet worden is een veel kleiner percentage van het BNP dan we ooit aan de deltawerken hebben uitgegeven.” Lammers legt uit dat toen ook geen discussie nodig was, “het was uitgeven of verdrinken.” “In Nederland realiseren we ons langzaamaan dat deze situatie uiteindelijk ook een kwestie van veranderen of verdrinken is, en Essent geeft graag een goed voorbeeld.”

“Als dat lukt zou ik tevreden zijn, al zal ik tegen die tijd vast andere dingen zien om te verbeteren.”

Persoonlijke ambitie 

Lammers heeft naar eigen zeggen altijd een vuur in zich om te verbeteren, “ik ben nooit tevreden.” Toch heeft hij doelen voor zichzelf gezet als bestuurder bij Essent. Het industrialiseren van de diensten om zo customer experience verder te verbeteren, drie city energy solutions projecten waar maken en marktleider in Nederland blijven. “Als dat lukt zou ik tevreden zijn, al zal ik tegen die tijd vast andere dingen zien om te verbeteren.”

Contact information

Agenda

Do you wish to be informed about our upcoming sessions? Subscribe to our monthly agenda!