De vitale infrastructuur

Interview met Harald Seidel, Director Finance bij DAF Trucks

Harald Seidel is financieel directeur bij DAF Trucks, één van de marktleiders in vrachtwagen in Europa.  DAF Trucks, volledige dochteronderneming van het Amerikaanse PACCAR, wordt hard getroffen door de huidige COVID-19 crisis. Een tekort aan productie-onderdelen en de regels omtrent social distancing hebben het bestuur eerder doen besluiten om de productie tijdelijk stil te leggen. Met als gevolg dat het merendeel van de medewerkers thuis was, nog steeds is of – waar mogelijk – vanuit huis werkt. Om als leider het juiste voorbeeld te geven, geldt dat laatste ook voor Harald Seidel. Flevum sprak hem over de impact van de COVID-19 crisis op DAF Trucks, persoonlijk leiderschap, en zijn visie op de verdere ontwikkelingen in de markt. 

Logistiek vitale infrastructuur

Nu Nederland getroffen is door de uitbraak van COVID-19 is het dagelijks leven in grote mate stilgevallen. Uitsluitend de vitale infrastructuur blijft overeind. In deze tijd blijkt het des te meer dat ook transport daar bij hoort.

“Mede hierom zet DAF Trucks in deze omstandigheden volop in op het intact houden van de supply chain van onderdelen die nodig zijn om de trucks op de weg te houden”, aldus Seidel. “Door de fantastische inzet van alle betrokken medewerkers blijven we de transportsector van onderdelen voorzien, zelfs nu.”

“Voor nu is de gezondheid van onze medewerkers en hun families het allerbelangrijkste.”

“Veel ondernemingen hebben te maken met het grotendeels wegvallen van de marktvraag of met de noodzaak om activiteiten te staken om verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, vervolgt Seidel. “Voor hen  is de steun van de overheid cruciaal. Ik ben zeer blij met het krachtdadige optreden van onze regering in deze, om ondernemingen te  ondersteunen. Ook DAF zal gebruik maken van de NOW-regeling.”

“We moeten het samen doen”

In een crisis als deze ziet Seidel maar al te goed dat we als maatschappij samen moeten werken. “Het is een kwestie van de krachten bundelen”, zo zegt hij. “En dan kom je tot creatieve oplossingen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een project van de universiteit van Brussel om beademingsapparatuur te ontwikkelen en waarvoor wij .1.000 ruitenwissermotoren beschikbaar hebben gesteld. Deze motoren zijn bij vrachtwagens veel sterker dan bij personenauto’s en daardoor in staat om de draaibeweging efficiënt om te zetten in een beweging die geschikt is voor het beademen van patiënten. Onderzoekers in België werken met man en macht aan het zo snel mogelijk produceren van deze apparaten. We proberen met onze producten, kennis en ervaring zo ook onze bijdrage te leven aan de samenleving.”

Cyclische bedrijfsvoering

Seidel ziet COVID-19 als een tijdelijke disruptie op de markt, waar bijna alle bedrijven last van hebben. In hoeverre dit een invloed op de lange termijn gaat hebben, is moeilijk in te schatten. Harald Seidel: “Wij zien nog geen reden om de lange termijnstrategie van DAF aan te passen, al volgen we de ontwikkelingen natuurlijk op de voet, mondiaal. Voor nu is de gezondheid van onze medewerkers en hun families het allerbelangrijkste. Dat is prioriteit 1. Daar nemen we nu alle maatregelen voor in onze productie- en kantooromgevingen, opdat iedereen weer veilig aan de slag kan. Ik heb geen glazen bol die me vertelt hoe de economie en de markt er na COVID-19 uitzien. Ik ben er echter trots op dat we de productie in onze diverse fabrieken inmiddels weer hebben opgestart, zij het op een laag tempo.”

De Rol van Innovatie

Dat COVID-19 ervoor heeft gezorgd dat de productie bij DAF tijdelijk stil lag, wil niet zeggen dat er op de terreinen in Eindhoven, Westerlo en Leyland niet gewerkt werd. Integendeel. De dienstverlening aan klanten ging onverminderd verder en uiteraard vonden ook activiteiten op het gebied van Research & Development gewoon doorgang. “Het is niet zo dat wij tegen elke prijs de grote innovator op de markt willen zijn”, verduidelijkt Seidel de algemene ontwikkelingsfilosofie van de Eindhovense truckbouwer. “Soms is het beter om ‘fast follower’ te zijn, wat je de gelegenheid geeft maximale betrouwbaarheid en levensduur te garanderen, uiterst belangrijke factoren in onze business. Ons motto is dat we met nieuwe ontwikkelingen komen wanneer ze toegevoegde waarde bieden voor onze klanten of hun chauffeurs.  En ja, natuurlijk werken wij aan trucks die nog schoner zijn, nog zuiniger en nog minder CO2 uitstoten. Dat mag geen verrassing heten.”

“Tegelijkertijd zie je binnen een organisatie in crisissituaties ook nieuwe energieën ontstaan.”

Op het gebied van innovatie ziet Seidel binnen de vrachtwagensector drie grote trends: “connectivity, waardoor truck, thuisbasis en dealer realtime met elkaar verbonden zijn, autonomy, op weg naar de deels zelfrijdende trucken sustainability, waarbij DAF innoveert op het gebied van elektrisch rijden en voor de verdere toekomst ook het rijden op waterstof”, aldus Seidel. Transport over de weg zal blijven bestaan en daarmee dus ook de vraag naar vrachtwagens. Wanneer je als bedrijf zo goed mogelijk inspeelt op deze drie trends, is het mogelijk om het marktaandeel nog verder te laten groeien.”

Het bedrijf en persoonlijk leiderschap 

Als financieel directeur is het, zeker in de huidige tijd, erg belangrijk om orde, rust en regelmaat uit te stralen.  “We zijn een financieel gezond bedrijf, we hebben een sterke moedermaatschappij en we hebben ervaring de onderneming door alle cycli van de business te leiden. Dat gaat ons ook nu weer lukken, al is en blijft het belangrijk de juiste beslissingen te nemen. Een sterke kostenbeheersing is er daar een van. Tegelijkertijd zie je binnen een organisatie in crisissituaties ook nieuwe energieën ontstaan.”

Seidel geeft aan dat hij de gedrevenheid en toewijding van de medewerkers erg mooi vindt om te zien. De mensen zoeken naar oplossingen en improviseren om de eigen activiteiten gaande te houden. “Deze tijd laat duidelijk zien wat we als team waard zijn. Dat is mooi om te zien en dat is de kracht van DAF. Prachtig.”

Contact information

Agenda

Do you wish to be informed about our upcoming sessions? Subscribe to our monthly agenda!