Boardroom Special: Samenwerking Defensie – Industrie

3 April 2024

Luitenant-Generaal van Sprang zal tijdens dit Diner op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum het ecosysteem van Defensie toelichten en de vraag stellen hoe de samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven verbeterd kan worden. Met andere woorden wat kan Defensie voor het bedrijfsleven in vredestijd betekenen en wat kan het bedrijfsleven voor Defensie betekenen in periode van spanning. Hoe zouden we wederzijds gebruik kunnen maken van elkaars infrastructuren, mensen, kennis en faciliteiten (opleidingen etc.). Het belooft een zeer interessante en interactieve avond te worden.

Inschrijvingen op basis van persoonlijke uitnodiging.

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Frank van Sprang, Ministerie van Defensie

Inschrijven
speaker
Frank van Sprang

Inspecteur Generaal der Krijgsmacht

Generaal-majoor (Marine Corps) Frank van Sprang begon zijn militaire carrière aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in 1982. Hij voltooide zijn opleiding en verschillende cursussen, zoals de Officier Kikvorsman opleiding, de US Marine Corps Amphibious Warfare School in Quantico (Verenigde Staten) en de Advanced Strategic Studies cursus aan het Nederlandse Defensie College. Hij vervulde verschillende functies binnen de krijgsmacht. Bijvoorbeeld zijn functie als Operationeel Officier voor amfibische operaties aan boord van Hr.Ms. Rotterdam, waar hij deelnam aan Operatie Allied Harbour in Albanië. Buiten operationele functies heeft Van Sprang gewerkt als docent amfibische operaties aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en bekleedde hij een aantal administratieve functies bij de Koninklijke Marine en de Defensiestaf op het Ministerie van Defensie in Den Haag.

In 2007 nam hij het commando over het Eerste Mariniersbataljon op zich. Tijdens zijn commandoperiode nam de eenheid deel aan operaties in Tsjaad en Afghanistan. In de loop van 2009 tot 2007 bekleedde hij verschillende posities zoals Hoofd Management Control, Hoofd van de Integratiedivisie, Plaatsvervangend Directeur van de Koninklijke Marine in de rang van Generaal-majoor in september 2017. Sinds 28 november 2019 bekleedt hij de functie van Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht in de rang van Luitenant-generaal.

Company
Ministerie van Defensie

Informatie
Onderwerp

Meer informatie volgt.

Programma

Locatie: Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum

17:30 | Start programma (inclusief presentatie, discussie en 3-gangen diner)
20:30 | Einde formeel programma, gelegenheid voor informeel netwerken

Doelgroep

CEO

Voertaal

Nederlands

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.