De vitale transformatie van ons watersysteem met Vitens

6 oktober 2022

Tijdens deze sessie zal Jelle Hannema, CEO van Vitens, ingaan op de enorme rol die drinkwater heeft op onze kwaliteit van leven en een goedlopende economie. Met stijgende druk op de watertoevoer is het van groot belang dat bedrijven kritisch kijken naar hun verbruik. De heer Hannema zal delen hoe Vitens het watersysteem blijvend wil veranderen en verbeteren.

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Jelle Hannema, Vitens

Inschrijven
speaker
Jelle Hannema

CEO

Jelle Hannema studeerde tot 1985 Rechten, richting Juridische Bestuurswetenschappen, aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn opleiding ging hij aan de slag bij internationaal opererend advies- en ingenieursbureau DHV, inmiddels Royal HaskoningDHV. Binnen DHV vervulde hij verschillende functies, zoals strategisch consultant en senior-adviseur milieu, management en gebiedsontwikkeling. Hierna heeft Dhr. Hannema gedurende tien jaar diverse directiefuncties bekleed binnen DHV. Gedurende zijn werkperiode bij DHV was hij onder andere betrokken bij de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede. Op 1 januari 2014 startte hij in de functie van Manager Asset Management binnen Vitens.

Sinds 1 september 2017 is Jelle Hannema voorzitter van de directie van Vitens. Tot zijn portefeuille behoren Winning & Zuivering, Netbeheer & Levering, Laboratorium, Bestuurlijke & Juridische Ondersteuning, Business Development, Communicatie, Human Resources en Vitens Evides International

Company
Vitens

Drinkwater. Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Drinkwater staat steeds meer onder druk door allerlei factoren. Zoals de groei van de bevolking, weersextremen als gevolg van klimaatverandering, maar ook de steeds verdergaande vervuiling die de kwaliteit van bronnen aantast.

Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. Onze ambitie is dan ook zo helder als het product dat we leveren: in 2030 willen we dat elke druppel duurzaam is.

Informatie
Onderwerp

Drinkwaterleverancier Vitens heeft een ambitieus doel: ervoor zorgen dat elke druppel drinkwater in 2030 duurzaam is. Volgens CEO Jelle Hannema vraagt de toenemende druk op de beschikbaarheid van drinkwater door de toegenomen vraag, onder meer omdat we meer woningen moeten bouwen en klimaatverandering, om een fundamentele verandering in het watervoorzieningssysteem. Vanwege de kritische maatschappelijke bijdrage van drinkwater aan zowel wonen als werken, werkt Hannema continu met meerdere stakeholders aan de gevoelige onderwerpen van vraag en aanbod. Hoe kan men in deze situatie ook innoveren om ons watersysteem fundamenteel te veranderen? En hoe schakel je tussen je cirkel van invloed en je cirkel van betrokkenheid? Na een inleidende presentatie door de heer Hannema is er ruimte voor vragen en een boeiende discussie. Het belooft een interessante avond te worden, waarin de vraag wordt gesteld hoe het bedrijfsleven momenteel zijn middelen gebruikt en welke uitdagingen er in het verschiet liggen.

Programma

Locatie: Soestduinen

17:30 uur | Inloop
18:00 uur | Inhoudelijk programma
20:30 uur | Einde

Doelgroep

Leden Raad van Bestuur: CEO’s, CFO’s en COO’s

Voertaal

Engels

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers
Gerelateerde Sessies

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.