Nurturing an Inclusive Culture | The Diversity & Inclusion program within Erasmus MC

11 april 2023

Tijdens deze Vision Meeting zullen Arfan Ikram, Arianne van Dalen en Mario Buijk hun geleerde lessen met betrekking tot de D&I Taskforce en de reis van het Erasmus MC delen. Na hun presentatie is er een gemodereerde discussie met hen en de andere deelnemers. U bent van harte welkom om deel te nemen!

  • Kleinschalige peer sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Arfan Ikram, ErasmusMC

Arianne van Dalen, ErasmusMC

Mario Buijk, ErasmusMC

Inschrijven
speaker
Arfan Ikram

Professor of Epidemiology and chair of the Taskforce D&I

Arfan is Professor en Chair of Epidemiology bij de afdeling Epidemiologie, Erasmus MC Rotterdam in Nederland. Daarnaast is hij ook adjunct-professor Epidemiologie aan de Harvard Chan School of Public Health. Bovendien is hij de hoofdonderzoeker van de Rotterdam Study en een belangrijke medewerker in het CHARGE (Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology) consortium. En hij is voorzitter van de Taskforce D&I bij het Erasmus MC.

Company
ErasmusMC

speaker
Arianne van Dalen

Policy Advisor Diversity & Inclusion

Arianne werkt bij het Erasmus MC als beleidsadviseur Diversiteit & Inclusie en secretaris van de Taskforce D&I. Daarvoor vervulde ze diverse HR-rollen bij ING. Het Erasmus MC wil alle mensen een veilige, open omgeving bieden met gelijke kansen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond of religie. In haar rol wil Arianne via visie, beleid en uitvoering (als projectleider) invulling geven aan die missie. Door bewustwording te creëren, dialoog op gang te brengen en tools en inspiratie aan te bieden, bevordert ze samen met haar team de inclusiebeweging.

Company
ErasmusMC

speaker
Mario Buijk

Ombudsman Social Safety

Mario werkt al ruim 26 jaar binnen het Erasmus MC. Hij vervulde diverse rollen van organisatieadviseur tot teamcoach. In zijn huidige rol als ombudsman sociale zekerheid wil hij bijdragen aan een sociaal veilige omgeving voor werknemers, ook wil hij de cultuur van sociale zekerheid en integriteit versterken. Sociale zekerheid is nodig om Diversiteit & Inclusie te bevorderen, daarom is hij bestuurslid van de Taskforce D&I.

Company
ErasmusMC

Informatie
Onderwerp

Organisaties moeten de afspiegeling zijn van de samenleving om de uitdagingen aan te gaan waarmee hun stakeholders worden geconfronteerd. Het Erasmus MC speelt een cruciale rol in de multiculturele stad Rotterdam en wil de 170 nationaliteiten op een inclusieve manier bedienen. Om dit mogelijk te maken, is het Erasmus MC een Taskforce gestart om D&I te bevorderen en diversiteit, gelijkheid en inclusie te integreren in één gestandaardiseerde visie. Het blijkt echter lastig om culturele patronen te doorbreken en een nieuwe inclusieve huisstijl te ontwikkelen binnen een organisatie met meer dan 15.000 medewerkers.

Programma

Locatie: Erasmus MC, Rotterdam
15:30 - 18:30

Doelgroep

Event voor RvB members en Directors in HR en Diversity & Inclusion

Voertaal

Engels

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.