Boardroom challenges and opportunities in AI-driven innovations

27 februari 2024

Peter zal het met ons hebben over hoe generative AI een systeemverandering veroorzaakt voor burgers, bedrijfsleven en overheid en hoe we de kansen kunnen benutten met mitigatie van risico’s. Hierin zullen ook AI-driven innovations zoals cybersecurity en robotica meegenomen worden. Deze unieke gelegenheid biedt een intieme setting om waardevolle inzichten te verkrijgen.

  • Kleinschalige Raad van Bestuur sessie
  • Open dialoog door de Chatham House Rule

Prof. Dr. Peter Werkhoven, TNO

Inschrijven
speaker
Prof. Dr. Peter Werkhoven

Chief Scientist Officer

Peter is cum laude afgestudeerd in de natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde zijn doctoraat in bewegingsvisie in 1990. Hij bekleedde verschillende leidinggevende functies bij TNO, waaronder hoofd van de afdeling Informatieverwerking en directeur van bedrijfseenheden. Van 2010 tot 2017 was hij de algemeen directeur van Technische Wetenschappen bij TNO.

Als Chief Scientific Officer (CSO) was Peter lid van de Raad van Bestuur van TNO van 2019 tot 2023, en momenteel bekleedt hij de functie van Chief Scientist bij TNO. Sinds 2001 is hij deeltijds hoogleraar, aanvankelijk aan de Universiteit van Amsterdam en later (vanaf 2006) aan de Universiteit Utrecht. Peter heeft ook zitting gehad in adviesraden, waaronder de NATO Research and Technology Board en de Maatschappelijke Adviesraad van het KNMI.

Company
TNO

Informatie
Onderwerp

Generative AI's impact | Mitigating AI risks | AI-driven innovations

Programma

Locatie: n.t.b.

17:30 | Startprogramma (inclusief presentatie, discussie en 3-gangen diner)
20:30 | Einde formeel programma, gelegenheid voor informeel netwerken

Doelgroep

Raad van Bestuur

Voertaal

Engels

Voorwaarden

  • Deelnemers moeten voldoen aan de eerder beschreven doelgroep.
  • Indien we deze sessie gezamenlijk met partners organiseren, worden aanmeldingen ook aan hen voorgelegd.
  • Tijdens al onze sessies is de Chatham House Rule van toepassing. Concreet betekent dit dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit betekent dat er geen verslag, geen foto's en geen opnames worden gemaakt van de bijeenkomst. Ook de presentatie zal achteraf niet worden verspreid onder de deelnemers

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.