Security in de 21ste eeuw

 De wereld is verbonden en de snelheid waarmee deze verbindingen worden gelegd is enorm. Deze ontwikkelingen plaatsen de organisaties, burgers, overheid en de samenleving als geheel voor dilemma’s en uitdagingen. Digitalisering brengt immers nieuwe kwetsbaarheden met zich mee en de toenemende verbondenheid raakt de persoonlijke levenssfeer van individuen. Aan de andere kant biedt digitalisering kansen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Over deze onderwerpen organiseerde Flevum een Vision Dinner met inhoudelijke bijdragen van Patricia Zorko, toentertijd plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,  en Erik Hoorweg, Vice President Capgemini Invent. 

In de presentatie werd het belang van vertrouwen voor veiligheid in een digitale samenleving aangeduid. Erik Hoorweg legde uit dat dit vertrouwen steeds meer lijkt te verdwijnen, bijvoorbeeld door misbruik van persoonsgegevens door grote social media partijen. Er werd besproken hoe problematisch het kan zijn voor publieke partijen om het vertrouwen van burgers te houden in tijden waarin er weinig grip is op wat het vertrouwen van burgers in publieke organisaties in de nabije toekomst aan gaat tasten. Hierop volgde de presentatie van Patricia Zorko, waarin zij uitlegde dat hoewel Nederland voorop loopt in het digitale domein, de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van groot belang is om Nederland als een digitale ‘safe place to do business’ te kunnen blijven positioneren. 

Na de presentatie gingen Patricia en Erik in gesprek met bestuurders (Cyber) Veiligheid om uitdagingen te delen, van elkaar te leren, en connecties te leggen. Enkele van de deelnemers waren

  • Hoofd Responsorganisatie CBRN | RIVM
  • Director of Analysis and Strategy, National Coordinator for Security & Counterterrorism | Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Directeur Wetgeving en Juridische Zaken | Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Directeur | Justis

Contactgegevens

Agenda

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze sessies? Meld u dan aan voor de maandelijkse agenda.