FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Programma

Tijdens de bijeenkomsten van Flevum Corporate Council ontmoeten bestuurders en directie van het Nederlandse bedrijfsleven, overheidsinstellingen, kennisinstituten en zorginstellingen elkaar. Doel: het verbeteren van de business en leren van elkaar door het uitwisselen van ideëen, het delen van best practices en het op gang brengen van een van onderlinge dialoog tussen organisaties.
Het gevarieerde aanbod van meetings is steeds gericht op een optimale uitwisseling van kennis en het vergroten en verstevigen van het onderlinge netwerk. Door te sparren over inhoudelijke thema’s en het delen van informatie komt een inhoudelijke verbinding met de andere deelnemers tot stand. Een aantal voorbeelden:
 

Boardroom Meeting

Een beperkt aantal deelnemers wordt uitgenodigd om tijdens een boardroom meeting stil te staan bij de strategie van de gast onderneming, waarover de gastheer – directeur of bestuursvoorzitter- vertelt. De uitkomst van dit type bijeenkomst is zeer divers. Naast het leggen van interessante nieuwe contacten, zijn boardroom meetings vaak de bakermat van nieuwe partnerships of strategische allianties. Niet zelden markeert een Flevum boardroom meeting de start van nieuwe initiatieven en mondt uit in een gemeenschappelijk statement, een verbindend initiatief of gezamenlijk standpunt. Daar zijn we bij Flevum best trots op.

Vision Dinners/ Shared Interest Meeting

Tijdens een Vision Dinner of een Shared Interest Meeting discussieren peers of spelers uit een specifieke product- of dienstenketen in een interactieve bijeenkomt over specifieke thema’s, de deelnemers geven hun visie op een actueel thema. De meeting wordt meestal ingeleid door sprekers die specialist zijn op hun vakgebied. Een moderator zorgt voor een actieve en effectieve discussie. Verdere verdieping te zoeken en/of gericht samenwerkingsmogelijkheden te verkennen is het doel van dit type meetings.
 

Uw eigen meeting of netwerk op maat?

Bieden de reguliere formats van Flevum Corporate Council voor u nog niet de oplossing die u zoekt, zoekt u een zeer selecte groep of een specifiek groepje specialisten, wilt u aan de slag met een eigen community? Dan biedt Flevum op maat uitkomst: Flevum organiseert dan een meeting die past bij uw doelstelling. Wilt u meer informatie over een opmaat programma? Klik hier.
 

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: