FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 
Flevum | Green Economic Forum | 25 mei 2011

Green Economic Forum

Wednesday 18 May 2011

Overheid, bedrijfsleven, wetenschap en milieubeweging samen voor toekomstvast milieu
Waar het Kabinet verzaakt, moet Green Economic Forum leiden tot succesvolle initiatieven binnen vijf jaar

Rotterdam, 16 mei 2011 - Op initiatief van de Milieufederatie Zuid-Holland komen 25 mei vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de wetenschap, de overheid en de milieubeweging bijeen om succesvolle duurzaamheidstrategieën uit te wisselen en keuzes voor de komende vijf jaar aan te merken die moeten leiden tot een beter milieu en een duurzamere samenleving. Onder meer Ewald Breunesse van Shell, Sylvia Borren van Greenpeace, René Leegte en Liesbeth van Tongeren van de Tweede Kamer behoren tot de sprekers op het Green Economic Forum. De keuzes, mogelijkheden, strategieën, conclusies, en aanbevelingen zullen worden vastgelegd in een manifest. 

Het Green Economic Forum (GEF) is een initiatief van de Milieufederatie Zuid-Holland en netwerkorganisatie Flevum. Fred van Lemmen, directeur van de Milieufederatie ZuidHolland, legt uit dat het GEF mede in het leven is geroepen als reactie op het huidige politieke klimaat in Nederland: ‘Nog geen jaar geleden werd door iedereen die er ook maar een beetje toe deed, geroepen dat duurzame technologieën voor Nederland de oplossing vormden om zo snel mogelijk uit de crisis te geraken en bovendien noodzakelijk met het oog op een leefbare toekomst. Inmiddels hebben we echter kunnen vaststellen dat met de komst van het huidige kabinet de aandacht voor het milieu en duurzaamheid als sneeuw voor de zon is verdwenen. Het milieu is nauwelijks nog een punt van aandacht op de politieke agenda’s en ook in de pers wordt momenteel weinig aandacht besteed aan milieuproblematiek.’ Van Lemmen benadrukt het belang van samenwerking tussen de verschillende disciplines: ‘In Nederland worden op het niveau van individuele organisaties wel degelijk tal van succesvolle duurzaamheidstrategieën ontplooit. Er zijn daarentegen ook tal van organisaties waar de uitvoering achterblijft bij de ideeën. Met het Green Economic Forum brengen wij organisaties uit de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en de milieubeweging bij elkaar. De doelstelling is dat ze zo met elkaar in contact komen en kunnen leren van elkaars succesvolle projecten, maar ook dat ze de handen in een kunnen slaan om gezamenlijk te komen tot nieuwe, haalbare initiatieven.’

Programma
Het Green Economic Forum brengt zo’n tweehonderd vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de milieubeweging, de overheid en de wetenschap bij elkaar. De locatie is Nyenrode Business Universiteit, Breukelen. Het programma luidt als volgt:

  • 13.00 uur Inloop
  • 13.30 uur Welkom, Fred van Lemmen, Milieufederatie Zuid-Holland
  • 13.35 uur Noodzakelijke keuzes in de komende vijf jaar
  • 14.45 uur Pauze
  • 15.00 uur Succesvolle duurzaamheidstrategieën
  • 16.15 uur Uitdagingen en mogelijkheden
  • 17.30 uur Mogelijkheid voor persgesprekken
  • 18.30 uur Einde programma

Wenst u meer informatie over het forum, alsmede het volledige programma? Klik dan hier.

 

Onderdeel van het Flevum netwerk zijn: