FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Flevum Director's Challenge

FLEVUM DIRECTOR´S CHALLENGE staat voor het ontmoeten van Peers – directieleden van bedrijven met 100 of meer medewerkers - buiten uw eigen branche tijdens inhoudelijke/kennisbijeenkomsten. De thema’s van de bijeenkomsten zijn actueel en worden gevoed door de constante veranderingen in de wereld om ons heen, dus ook die van u! De ontmoetingen kennen een hoge mate van betrokkenheid van de deelnemers op basis van de onderlinge discussie en uitwisseling van kennis en ervaring(en). Het thema van de bijeenkomst en de discussies leiden tot nieuwe inzichten en/of inspiratie en dragen op die wijze bij aan de ontwikkeling van de deelnemer en het bedrijf.

FLEVUM DIRECTOR´S CHALLENGE BIJEENKOMSTEN zijn kleinschalige bijeenkomsten – ca. 10 à 15 deelnemers per dinerbijeenkomst – op basis van een inhoudelijk onderwerp. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 18:00 - 21:00 uur.

PROGRAMMA
Klik hier voor het actuele programma in de komende periode.

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: