FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Wat wij doen

De medewerkers van Flevum werken dagelijks aan het tot stand brengen van relaties. Ze zetten zich in om gemeenschappelijke belangen en doelstellingen te ontdekken om mensen en bedrijven succesvol met elkaar te verbinden.  Met het verbinden van bedrijven en mensen is Flevum uitgegroeid tot een echte netwerkorganisatie; een onmisbaar ontmoetingsplatform voor het bedrijfsleven.

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: