FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Visie

VERTROUWEN IN DUURZAME RELATIES
Flevum helpt doelgericht met het ontwikkelen en onderhouden van duurzame relaties tussen mensen en organisaties en verschaft actuele kennis van zaken op basis van ervaringen van collega’s: praktisch en toepasbaar.

Flevum biedt een onafhankelijk waardevol relatienetwerk voor alle schakels in de bedrijfskolom, met voor alle doelgroepen informatie op maat. 

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: