FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 
Flevum

"Onder dwang banen creëren voor gehandicapten, werkt niet."

Wednesday 3 December 2014

Strikte naleving Participatiewet ongewenst, stelt USG-directeur


'Onder dwang banen creëren voor arbeidsgehandicapten werkt niet'


Banen creëren voor honderdduizend arbeidsgehandicapten: de afspraak is in Den Haag optimistisch beklonken tussen het bedrijfsleven en het kabinet. De eindstreep ligt in 2026, maar op de werkvloer wringt het nu al aan alle kanten. Na zes jaar crisis zijn gewone banen schaars, laat staan het werk voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen: een op de twee werkgevers wil er niets van weten.


Steven Meester
De zogenoemde Participatiewet is alleen realistisch als de overheid de uitvoering minder streng gaat bewaken, en bedrijven meer autonomie geeft om creatieve oplossingen te verzinnen. Dat zegt HR-directeur Steven Meester van uitzender USG People USG People NV8,83+0,48%+0,04. De uitzender speelt zelf een sleutelrol: de sector gaat werkgevers helpen het minimumaantal arbeidsgehandicapten te halen, doordat ook uitzendkrachten straks meetellen.

Hoe kom je in zo’n slappe economie aan zoveel banen?

'Het is een enorme uitdaging, en de overheid ligt zelf niet op schema. Maar wij denken dat de doelen realistisch zijn met behulp van "job carving": Het opknippen van functies, waarbij je van bestaande banen stukjes afsnijdt die samen een nieuwe baan vormen. Parkeerterreinen schoonhouden, post rondbrengen, agendabeheer. Zaken die er nu bij worden gedaan door bijvoorbeeld de portier of de receptioniste. Of boodschappen laten inpakken. Ons bedrijf USG Restart doet niet anders.

Wel zul je bij wajongers genoegen moeten nemen met een lagere productiviteit. Ik verwacht dat USG alleen al zo'n 30.000 mensen kan plaatsen tot aan 2026. Als Randstad ook een deel voor zijn rekening neemt, zijn we al een heel eind op weg.'

Veel grote bedrijven zeggen: wij hebben al het ‘eenvoudige werk’ uitbesteed, er is geen plek meer voor gehandicapten. ASML bijvoorbeeld telt tienduizend man en heeft nog maar één wajonger in dienst.

‘Sommige grote bedrijven hebben daar inderdaad een enorme uitdaging aan. Dan gaat het vaak om het typische netwerkbedrijf: kantine, beveiliging et cetera is allang buiten de deur gezet. Alleen hooggespecialiseerde functies blijven over, die vallen nauwelijks nog op te knippen op een manier waarbij een gehandicapte mee kan draaien.

Sommige branches lenen zich niet voor wajongbanen, daar moet je eerlijk in zijn. Je kunt beter de werkgevers motiveren die het wel kunnen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil vliegen vangen met azijn en dat is jammer. Je hebt liever dat er sprake is van een intrinsieke motivatie dan dat je zegt: gij moet.'

Hoe los je dit dan op?

'Er is meer rekbaarheid van de huidige wet voor nodig. Laat het minimum van 5% per werkgever los, geef meer autonomie aan een alliantie van bedrijven en laat ze het zelf collectief organiseren. De schoonmaakbranche kan hier een bovengemiddeld grote rol in spelen: die gaan ver over hun quotum heen.'

Kun je überhaupt wel voldoende wajongers vinden die geschikt zijn om te werken?

'Exacte cijfers zijn er niet. Ik denk dat het kan, maar het is wel een groot vraagstuk. Het is niet niks om zo iemand te absorberen in je organisatie. Wij hebben zelf twee autistische mensen moeten laten gaan. Zij hadden te ingewikkelde functies gekregen, daar was van te voren onvoldoende over nagedacht. Voor mensen met autistische trekken moet je wel een prikkelarme omgeving hebben. Niet te veel mensen op de kamer of omgevingsgeluid, geen planten, geen felle kleuren, niet zomaar gaan klussen of meubels verplaatsen. Dat kost veel begeleiding. De grens wordt al snel bereikt als er onevenredig veel aandacht van de HR-afdeling wordt gevraagd. Het is goed mogelijk dat het te belastend wordt voor de omgeving, die wordt kritisch over het functioneren.'

Wat zijn de moeilijkste gevallen?

'Mensen met een psychische beperking die echt beschadigd zijn, daar moet je goed over nadenken. Vaak mogen hulpverleningsinstanties de dossiers van deze mensen om privacyredenen niet delen. Hoe weet een werkgever door welke prikkels iemand in een psychose raakt, of dat hij verslavingsgevoelig is? Vooral omdat mensen met een handicap er zelf niet goed over kunnen praten. Je krijgt niet de juiste antwoorden. Ze zijn zich onvoldoende bewust van waar ze zo van de leg van raken.

Daarom pleit ik ook voor ontschotting: de overheid moet nadenken over hoe die kennis gedeeld kan worden. Aan de voorkant kan daardoor veel beter voorgesorteerd worden in de toegang tot de reguliere arbeidsmarkt.'
 

 

Onderdeel van het Flevum netwerk zijn: