FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 
Flevum

Derde Arbeidsmarktdebat USG People in het teken van nieuwe samenwerkingsvormen.

Wednesday 26 November 2014


Derde Arbeidsmarktdebat USG People in het teken van nieuwe samenwerkingsvormen.


Almere, 21 november 2014 – Co-creatie, wiki-werken, polderen 3.0 of gewoon ouderwets gebruikmaken van elkaars kennis en kunde; samenwerken in de ‘nieuwe economie’ kent veel gedaantes, zo bleek afgelopen woensdag op het derde Arbeidsmarktdebat dat USG People in Almere organiseerde. Om in de toekomst relevant te blijven en waarde toe te voegen, moet er anders worden samengewerkt. Minder overleg, meer co-creatie. Dat geldt zowel voor werknemers als werkgevers.


Tijdens het derde Arbeidsmarktdebat dat USG People samen met Flevum organiseerde, discussieerden ongeveer 150 hr-professionals en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties over de toekomst van werk en arbeid. De meningen liepen uiteen over de manier waarop die toekomst moet worden vormgegeven. Over één onderwerp was wel duidelijke consensus: de wijze waarop de arbeidsmarkt op dit moment is georganiseerd, zal snel veranderen. De traditionele rolverdeling tussen werkgevers en werknemers, de huidige invulling daarvan door vakbonden en werkgeversorganisaties in vastomlijnde afspraken in de vorm van bijvoorbeeld de huidige cao’s, zal verdwijnen.


USG People introduceerde op het debat het ‘wiki-werken’, een nieuwe manier van werken en vooral van werk organiseren. Wiki-werken is gebaseerd op de gedachte dat verschillende partijen samenwerken en waarde toevoegen, waardoor de kwaliteit van het product, dienst en persoon voortdurend verbetert en up-to-date blijft. USG People stelt dat deze manier van werken maatgevend wordt voor een flexibele, wederkerige en duurzame arbeidsmarkt, waarin iedereen met plezier naar zijn werk gaat. De drijfveer voor het wiki-werken ligt besloten in trends die de ontwikkeling van ons leven en werk op dit moment bepalen, zoals technologie, demografie, glocalisering en de snel aan kracht winnende circulaire netwerkeconomie.


SER-voorzitter Mariëtte Hamer, een van de gastsprekers tijdens het Arbeidsmarktdebat, zei deze trends en de daaruit voortvloeiende behoefte aan een nieuwe manier van samenwerken te herkennen. Ze introduceerde daarom de term ‘polderen 3.0’, waarbij er tussen individuen, instituties en bedrijven wordt samengewerkt op basis van een gelijkwaardige relatie en een gelijkwaardige verdeling van de opbrengsten.


In de nieuwe economie is het belangrijk dat partijen openstaan voor vernieuwing, zo voegde Jeff Gaspersz, Professor of Innovation and Business Creativity aan de Nyenrode Business Universiteit daar aan toe. Een ‘kansgerichte mindset’, aldus Gaspersz, onderscheidt organisaties die in staat zijn te innoveren van organisaties die dat niet zijn. Hij gaf aan hoe met kleine acties die kennisdeling en kruisbestuiving bevorderen, zoals een ideeëntoernooi, de kansgerichte mindset en cultuur in een organisatie is te versterken.


Aan het debat namen ook (hr-)directeuren van verschillende grote bedrijven deel, waaronder Ellen Kuppens (DSM), Elly Ploumen (Achmea), John van Hoof (CSU), Gert Askes (G4S Netherlands), Michael van Hoewijk (PGGM), Maurits Derksen (Alliander). Ook Harry van der Steen (AWVN), Hans Biesheuvel (ONL) en Reinier Castelein (De Unie) waren van de partij.


Voor het downloaden van de notitie ‘Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt, het wiki-werken’:
http://www.usgpeople.com/nl/pers-media/nieuws/2014/11/19/inspiratie-voor...

Voor meer informatie over dit persbericht:
Steven Meester, Vice President HR USG People
Telefoon: +31 (0)36 529 4302
E-mailadres: smeester@usgpeople.com
 

 

Onderdeel van het Flevum netwerk zijn: